Jezus drogą do Ojca
1 Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. 2 W domu Mojego Ojca jest wiele mieszkań. Jeśliby tak nie było, to czy powiedziałbym wam, że idę przygotować wam miejsce? 3 Gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę i zabiorę was do siebie, abyście tam, gdzie Ja jestem i wy byli. 4 Znacie drogę, dokąd Ja idę. 5 Tomasz powiedział: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? 6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. 7 Jeśli Mnie poznaliście, to i Mojego Ojca poznacie. Już Go poznajecie i zobaczyliście. 8 Filip powiedział do Niego: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. 9 Jezus mu odpowiedział: Tyle czasu jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś, Filipie? Kto Mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Tego, co mówię do was, nie mówię od siebie. Ojciec bowiem, który jest we Mnie, czyni swoje dzieła. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeśli zaś nie, to z powodu tych dzieł wierzcie. 12 Zapewniam, zapewniam was, kto wierzy we Mnie, będzie czynił dzieła, które Ja czynię, a nawet większych dokona, bo Ja idę do Ojca. 13 To, o co poprosicie w Moje imię, uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14 Jeśli Mnie o coś poprosicie w Moje imię, Ja to uczynię.
Obietnica posłania Ducha Świętego
15 Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać Moje przykazania. 16 A Ja poproszę Ojca i da wam innego Orędownika, aby był z wami na wieki, 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi i nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. 18 Nie pozostawię was sierotami, przyjdę do was. 19 Już niedługo, a świat nie będzie Mnie oglądał, lecz wy będziecie Mnie oglądać, ponieważ Ja żyję i wy będziecie żyć. 20 Tego dnia poznacie, że Ja jestem w Moim Ojcu, a wy we Mnie i Ja w was. 21 Kto przyjął Moje przykazania i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Tego zaś, kto Mnie miłuje, umiłuje Mój Ojciec i Ja go będę miłować, i objawię mu siebie. 22 Powiedział mu Judasz, lecz nie Iskariota: Panie, co się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? 23 Jezus mu oznajmił: Jeśli kto Mnie miłuje i będzie zachowywał Moje słowo, Mój Ojciec go umiłuje i do niego przyjdziemy, i zamieszkamy u niego. 24 Kto Mnie nie miłuje, nie zachowuje Moich słów. Słowo zaś, które słyszycie, nie jest Moje, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
25 To wam powiedziałem, przebywając z wami. 26 Orędownik zaś, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 27 Pokój wam zostawiam, Mój pokój wam daję. Nie tak, jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. 28 Słyszeliście, co wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę do was. Gdybyście Mnie miłowali, uradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode Mnie. 29 Teraz wam mówię, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, kiedy się to stanie. 30 Niewiele już będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca tego świata. On nie ma nic do Mnie. 31 Ale niech świat pozna, że miłuję Ojca i tak czynię, jak przykazał Mi Ojciec. Podnieście się, chodźmy stąd.