Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków
1 W dziewiątym roku Sedecjasza, króla Judy, w dziesiątym miesiącu, przybył Nebukadnessar, król Babilonu, wraz z całym swoim wojskiem pod Jerozolimę, i zaczęli ją oblegać.
2 W jedenastym roku Sedecjasza, w czwartym miesiącu, w dziewiątym dniu tego miesiąca, zrobiono wyłom w murach miasta. 3 Wszyscy książęta króla Babilonu wkroczyli i usadowili się w bramie Środkowej: Nergal sar-eser, Samgar-Nebu, Sar-Sekim, rab-saris, Nergal sar-eser, rab-mag i cała reszta książąt króla Babilonu. 4 A gdy ich zobaczył Sedecjasz, król Judy, a także wszyscy wojownicy, wtedy uciekli, wychodząc nocą z miasta drogą do ogrodu królewskiego przez bramę między dwoma murami, i skierowali się na drogę w stronę Araby. 5 Jednak wojska Chaldejczyków rzuciły się za nimi w pościg i dopędziły Sedecjasza na równinach Jerycha. Zabrali go i zaprowadzili do Nebukadnessara, króla Babilonu, do Ribli w kraju Chamat. Ten zaś wydał na niego wyrok. 6 Król Babilonu kazał wymordować w Ribli synów Sedecjasza, w jego obecności. Król Babilonu również polecił wymordować wszystkich dostojników Judy. 7 Sedecjaszowi zaś kazał wyłupić oczy, a jego samego zakuć w podwójne kajdany z brązu, żeby zaprowadzić do Babilonu. 8 Chaldejczycy spalili ogniem dom królewski i domy ludu oraz zburzyli mury Jerozolimy. 9 Następnie Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził do Babilonu resztę ludu pozostałego w mieście i zbiegów, którzy odeszli do niego, wraz z resztą pozostałego ludu. 10 Jednak Nebuzaradan pozostawił w kraju Judy część ubogich spośród ludu, którzy nic nie posiadali. W tym dniu dał im winnice i pola.
Decyzja Nebukadnessara w sprawie Jeremiasza
11 Nebukadnessar, król Babilonu, za pośrednictwem Nebuzaradana, dowódcy straży przybocznej, wydał następujące polecenie w sprawie Jeremiasza: 12 Weź go i otocz opieką, nie czyń mu nic złego, lecz postąp z nim tak, jak ci powie. 13 Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, Nebuszazban, rab-saris, Nergal sar-eser, rab-mag oraz wszyscy dostojnicy króla Babilonu 14 polecili sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca straży i powierzyli go Gedaliaszowi, synowi Achikama, syna Szafana, aby go zaprowadzono do domu. Mieszkał więc wśród ludu.
Zapowiedź ocalenia Ebedmeleka
15 Do Jeremiasza zaś doszło następujące słowo Pana, gdy był jeszcze uwięziony na dziedzińcu straży: 16 Idź i powiedz Ebedmelekowi, Kuszycie: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja spełniam swoje słowa dotyczące tego miasta, te o nieszczęściu, a nie o pomyślności, i sprawdzą się one na twoich oczach w tym dniu. 17 W tym dniu jednak ocalę ciebie – wyrocznia Pana – i nie zostaniesz wydany w ręce ludzi, których obecność cię przeraża, 18 gdyż na pewno cię uratuję. Nie padniesz od miecza, lecz zatrzymasz dla siebie swoje życie jako zdobycz, ponieważ Mi zaufałeś – wyrocznia Pana.