Przykład posłuszeństwa Rechabitów
1 Słowo od Pana, które doszło do Jeremiasza w dniach Jojakima, syna Jozjasza, króla Judy: 2 Idź do domu Rechabitów, porozmawiaj z nimi. Przyprowadź ich do domu Pana, do jednej z komnat i podaj im wino do picia. 3 Wziąłem więc Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabassiniasza, i jego braci, oraz jego wszystkich synów i cały dom Rechabitów, 4 i wprowadziłem ich do domu Pana, do komnaty synów Chanana, syna Jigdaliasza, męża Bożego, która była obok komnaty książąt, położonej nad komnatą Maasejasza, syna Szalluma, odźwiernego. 5 Przed synami domu Rechabitów postawiłem naczynia napełnione winem oraz puchary i powiedziałem do nich: Pijcie wino! 6 Oni jednak odpowiedzieli: Nie pijemy wina. Jonadab bowiem, syn Rechaba, nasz przodek, polecił nam: Nie będziecie pili wina na wieki ani wy, ani wasi synowie. 7 Nie będziecie budować domu, nie będziecie siać ziarna, nie będziecie sadzić winnic ani żadnej posiadać, lecz przez wszystkie swoje dni będziecie mieszkać w namiotach, abyście przez wiele dni żyli na ziemi, na której jesteście przybyszami! 8 Okazaliśmy posłuszeństwo głosowi Jonadaba, syna Rechaba, naszego przodka, we wszystkim, co nam polecił, abyśmy nie pili wina przez wszystkie nasze dni ani my, ani nasze żony, ani nasi synowie, ani nasze córki, 9 i abyśmy nie budowali domów mieszkalnych oraz abyśmy nie mieli winnicy, pola, ani nasion. 10 I tak mieszkamy w namiotach, okazujemy posłuszeństwo i postępujemy zgodnie z tym wszystkim, co polecił nam Jonadab, nasz przodek. 11 Jednak gdy nadciągnął Nebukadnessar, król Babilonu, powiedzieliśmy: Chodźcie! Wejdźmy do Jerozolimy przed wojskiem chaldejskim i przed wojskiem aramejskim. I zamieszkaliśmy w Jerozolimie.
12 Wtedy doszło do Jeremiasza następujące słowo Pana: 13 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Idź i mów do ludzi z Judy oraz do mieszkańców Jerozolimy: Czy nie przyjęliście pouczenia, żeby słuchać Moich słów? – wyrocznia Pana. 14 Słowa Jonadaba, syna Rechaba, który nakazał swoim synom, aby nie pili wina, zostały wypełnione i nie piją aż po dzień dzisiejszy, ponieważ okazali posłuszeństwo poleceniu swojego ojca. Ja zaś mówiłem do was nieustannie i niestrudzenie, a nie słuchaliście Mnie. 15 Nieustannie i niestrudzenie wysyłałem do was wszystkie Moje sługi – proroków, mówiąc: Zawróćcie, każdy ze swej złej drogi i uczyńcie dobrymi wasze czyny i nie chodźcie za innymi bogami, by im służyć, abyście mogli mieszkać na ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom. Jednak nie nadstawiliście ucha ani nie posłuchaliście Mnie. 16 Tak, synowie Jonadaba, syna Rechaba wypełnili przykazanie swego przodka, które im dał, lecz ten lud Mnie nie posłuchał.
17 Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na Judę oraz na wszystkich mieszkańców Jerozolimy całe to nieszczęście, które zapowiedziałem przeciwko nim, ponieważ mówiłem do nich, a nie słuchali, wołałem do nich, a nie odpowiadali. 18 Do domu Rechabitów natomiast Jeremiasz powiedział: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Dlatego, że okazaliście posłuszeństwo poleceniu Jonadaba, waszego przodka, i przestrzegaliście wszystkich jego poleceń, postępując zgodnie z tym wszystkim, co wam polecił, 19 to tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jonadabowi, synowi Rechaba, nie zabraknie potomka, który będzie stał przede Mną po wszystkie dni.