Spór Jeremiasza z Chananiaszem, fałszywym prorokiem
1 W tym samym roku, na początku panowania Sedecjasza, króla Judy, w czwartym roku, w piątym miesiącu, powiedział do mnie Chananiasz, syn Azzura, prorok z Gibeonu, w domu Pana, wobec kapłanów i całego ludu: 2 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Złamię jarzmo króla Babilonu. 3 Za dwa lata zwrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu Pana, które Nebukadnessar, król Babilonu, zabrał z tego miejsca i wywiózł do Babilonu. 4 Również Jechoniasza, syna Jojakima, króla Judy, oraz wszystkich wygnańców z Judy, którzy przybyli do Babilonu, sprowadzę na to miejsce – wyrocznia Pana – ponieważ złamię jarzmo króla Babilonu. 5 Wtedy prorok Jeremiasz odpowiedział prorokowi Chananiaszowi wobec kapłanów i wobec całego ludu, który stał w domu Pana. 6 Prorok Jeremiasz powiedział: Niech Pan tak uczyni! Niech Pan wypełni twoje słowa, którymi prorokowałeś, że sprowadzi naczynia domu Pana oraz wszystkich wygnańców z Babilonu na to miejsce! 7 Proszę jednak, wysłuchaj, tego słowa, które mówię do ciebie oraz do całego tego ludu. 8 Prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą, od wieków prorokowali przeciwko potężnym krajom oraz przeciwko wielkim królestwom, o wojnie, o nieszczęściu oraz o zarazie. 9 Prorok, który prorokuje pokój, zostanie uznany za proroka, którego Pan wysłał naprawdę, dopiero wtedy, gdy się spełni słowo proroka. 10 Wtedy prorok Chananiasz wziął jarzmo z szyi Jeremiasza, proroka, i je złamał. 11 Następnie Chananiasz powiedział wobec całego tego ludu: Tak mówi Pan: Tak samo za dwa lata złamię jarzmo Nebukadnessara, króla Babilonu i zrzucę z karku wszystkich narodów. Potem prorok Jeremiasz odszedł swoją drogą.
12 I doszło do Jeremiasza następujące słowo Pana po tym, jak prorok Chananiasz złamał jarzmo na karku proroka Jeremiasza: 13 Idź i powiedz Chananiaszowi: Tak mówi Pan: Złamałeś jarzmo drewniane, lecz zamiast niego przygotowałeś jarzmo żelazne. 14 Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jarzmo żelazne wkładam na kark tych wszystkich narodów, aby służyły Nebukadnessarowi, królowi Babilonu, i będą mu służyć. Dałem mu również polne zwierzęta. 15 Następnie prorok Jeremiasz powiedział do proroka Chananiasza: Słuchaj, Chananiaszu! Nie wysłał cię Pan, ty natomiast spowodowałeś, że ten lud pokłada nadzieję w kłamstwie. 16 Dlatego tak mówi Pan: Oto usunę cię z powierzchni ziemi. W tym roku umrzesz, ponieważ głosiłeś odstępstwo od Pana. 17 I umarł prorok Chananiasz w tym roku, w siódmym miesiącu.