TYTUŁ KSIĘGI
1 Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, jednego z kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Beniamina. 2 Doszło do niego słowo Pana za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy, w trzynastym roku jego panowania; 3 następnie za dni Jojakima, syna Jozjasza, króla Judy, aż do końca jedenastego roku króla Sedecjasza, syna Jozjasza, króla Judy, aż do uprowadzenia do niewoli mieszkańców Jerozolimy w piątym miesiącu.
WYROCZNIE PRZECIWKO JUDZIE I JEROZOLIMIE
Powołanie Jeremiasza
4 Doszło do mnie następujące słowo Pana:
5 Zanim w łonie cię ukształtowałem
– znałem cię,
zanim się urodziłeś
– poświęciłem cię,
ustanowiłem cię prorokiem dla narodów.
6 Powiedziałem: Ach, Panie, Boże, nie umiem przemawiać, ponieważ jestem młody.
7 Wtedy Pan odpowiedział mi:
Nie mów: Jestem młody,
ponieważ do kogokolwiek cię poślę – pójdziesz,
i cokolwiek ci zlecę – powiesz.
8 Nie lękaj się ich,
bo Ja jestem z tobą, by cię ratować! – wyrocznia Pana.
9 Następnie Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. Potem Pan powiedział do mnie: Oto kładę Moje słowa w twoje usta. 10 Patrz, ustanowiłem cię dzisiaj nad narodami i nad królestwami, abyś wyrywał i obalał, niszczył i burzył, i abyś budował i sadził.
Wizja gałązki drzewa migdałowego
11 Doszło do mnie następujące słowo Pana: Co widzisz, Jeremiaszu? Odpowiedziałem: Widzę gałązkę drzewa migdałowego. 12 Wtedy Pan powiedział do mnie: Dobrze widzisz, ponieważ czuwam nad Moim słowem, aby je wypełnić.
Wizja kipiącego kotła
13 I ponownie doszło do mnie następujące słowo Pana: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę kipiący kocioł, przechylony od strony północnej. 14 Wtedy Pan powiedział do mnie:
Z północy rozleje się nieszczęście
na wszystkich mieszkańców kraju.
15 Bo oto zwołam
wszystkie rody królestw z północy
– wyrocznia Pana.
Przybędą i każdy ustawi swój tron
u wejścia do bram Jerozolimy
przeciw wszystkim murom, które ją otaczają,
przeciw wszystkim miastom Judy.
16 Wydam na nie swoje wyroki
za całe ich zło, ponieważ Mnie opuścili,
palili kadzidło obcym bogom,
i oddawali pokłon dziełom swoich rąk.
17 Ty natomiast przepasz swoje biodra,
wstań i powiedz im to wszystko,
co Ja ci nakazuję.
Nie lękaj się ich, abym cię nie napełnił lękiem przed nimi.
18 Oto Ja czynię cię dziś
warownym miastem,
kolumną z żelaza i murem ze spiżu
przeciw całemu krajowi,
przeciw królom Judy, przeciw jego książętom,
przeciw jego kapłanom i przeciw ludowi ziemi.
19 Będą walczyć przeciwko tobie, lecz cię nie pokonają,
bo Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana – aby cię ratować.