Poselstwo u Holofernesa
1 Wysłano więc posłów do Holofernesa z propozycją pokojową i ci oznajmili: 2 Jesteśmy sługami wielkiego króla Nabuchodonozora! Poddajemy się tobie; czyń z nami, co uznasz za słuszne! 3 Oddajemy ci nasze osiedla, całą naszą ziemię, wszystkie pola pszeniczne, stada owiec i bydła, i całe mienie w naszych namiotach; czyń z tym, co uznasz za słuszne! 4 Oto zarówno nasze miasta, jak i ci, którzy w nich mieszkają, są twoimi sługami. Przyjdź i czyń z nimi, co uznasz za słuszne! 5 Wysłańcy przybyli do Holofernesa i oznajmili mu te słowa. 6 Wtedy on wraz ze swoim wojskiem zszedł na wybrzeże, zajął miasta warowne, obsadził je załogami i wybrał sobie z nich ludzi do sprzymierzonych oddziałów. 7 Zarówno oni, jak i cała ich okolica, przyjęli go wieńcami, tańcami i biciem w bębny. 8 On zaś zniszczył całą okolice i wyciął święte gaje. Otrzymał bowiem rozkaz zniszczenia wszystkich bogów tej ziemi, tak aby samego tylko Nabuchodonozora czciły wszystkie narody, a wszystkie języki i mówiące nimi plemiona tylko do niego zwracały się do jako do boga. 9 Następnie Holofernes przybył na skraj Ezdrelonu, w pobliże Dotaja, które leży naprzeciw wielkiego pasma gór Judei. 10 Rozbił obóz pomiędzy Gaibal i Scytopolis. Pozostał tam cały miesiąc, aby zgromadzić wszystkie tabory swojego wojska.