TOLA I JAIR
Tola
1 Po Abimeleku wystąpił Tola, syn Puy, syna Dodo, człowiek z plemienia Issachara, aby wybawić Izraela. Mieszkał on w Szamir w górach Efraima. 2 Sprawował sądy nad Izraelem dwadzieścia trzy lata, a gdy zmarł, został pochowany w Szamir.
Jair
3 Po nim wystąpił Jair, Gileadyta, który sprawował sądy nad Izraelem dwadzieścia dwa lata. 4 Miał on trzydziestu synów, którzy jeździli na trzydziestu młodych osłach i posiadali trzydzieści miast. Znajdują się one w ziemi gileadzkiej i do dnia dzisiejszego nazywają je Osiedlami Jaira. 5 A gdy Jair umarł, został pochowany w Kamon.
Jefte
Niewierność Izraelitów
6 Izraelici zaczęli ponownie czynić to, co złe w oczach Pana i służyli baalom i asztartom, a także bogom Aramu, Sydonu, Moabu, bogom ammonickim i filistyńskim. Opuścili Pana i Mu nie służyli. 7 Wówczas zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi i wydał ich w ręce Filistynów i Ammonitów. 8 Od tego czasu gnębili oni i uciskali Izraelitów przez osiemnaście lat – wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali za Jordanem, w ziemi Amorytów, leżącej w Gileadzie. 9 Ammonici przekraczali również Jordan, aby walczyć z plemieniem Judy, Beniamina i z rodem Efraima. Ammonici bardzo uciskali Izraela. 10 Izraelici wołali więc do Pana: Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Opuściliśmy naszego Boga i służyliśmy baalom.
11 Wówczas Pan powiedział do Izraelitów: Czy nie od Egipcjan, Amorytów, Ammonitów, Filistynów, 12 Sydończyków, Amalekitów i Madianitów, którzy was uciskali, wybawiłem was, gdy wołaliście do Mnie? 13 Wyście jednak Mnie opuścili i służyliście innym bogom. Dlatego już więcej was nie wybawię. 14 Idźcie i wołajcie do bogów, których sobie wybraliście! Niech oni was ratują w czasie waszej niedoli. 15 Izraelici odpowiedzieli Panu: Zgrzeszyliśmy! Zrób z nami to, co wydaje się dobre w Twoich oczach, tylko dzisiaj nas wybaw! 16 I usunęli obce bóstwa spośród siebie, i służyli Panu. Wówczas On użalił się nad niedolą Izraela.
17 Tymczasem Ammonici zebrali się i rozbili obóz w Gileadzie. Wtedy Izraelici zgromadzili się i rozbili obóz w Mispie. 18 Lud i książęta Gileadu mówili jedni do drugich: Ten, kto rozpocznie walkę z Ammonitami, stanie na czele wszystkich mieszkańców Gileadu!