BOGACTWO, CIERPLIWOŚĆ, MODLITWA
Ostrzeżenie dla bogaczy
1 Posłuchajcie teraz wy, bogaci! Żałośnie zapłaczcie z powodu nieszczęść, które na was przychodzą. 2 Wasze bogactwo zbutwiało, a wasze szaty zostały zjedzone przez mole. 3 Wasze złoto i srebro jest przeżarte rdzą, a ich rdza będzie świadczyła przeciwko wam i pochłonie wasze ciała, jak ogień. Wzbogaciliście się w dniach ostatecznych! 4 Woła zagarnięta przez was zapłata pracowników, którzy skosili wasze pola, a krzyk tych, którzy zżęli, doszedł do uszu Pana Zastępów. 5 Żyliście w luksusie na ziemi i otoczyliście się zbytkiem, karmiliście wasze serca w dniu rzezi. 6 Skazaliście, zabiliście sprawiedliwego – nie stawia wam oporu.
Cierpliwość i modlitwa
7 Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Rolnik cierpliwie czeka na cenny owoc ziemi, dopóki nie spadnie deszcz jesienny i deszcz wiosenny. 8 I wy bądźcie cierpliwi! Umocnijcie wasze serca, bo przyjście Pana jest bliskie. 9 Nie narzekajcie jedni na drugich, bracia, abyście nie zostali osądzeni. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. 10 Weźcie przykład, bracia, z wytrwałości i cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. 11 Uważamy za szczęśliwych tych, którzy byli wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i zobaczyliście, jaki koniec przygotował mu Pan, bo Pan jest pełen współczucia i miłosierny.
12 Przede wszystkim zaś, moi bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób. Wasze: „tak”, niech będzie: „tak”, a wasze: „nie”, niech będzie: „nie”, abyście nie byli sądzeni.
13 Cierpi ktoś z was? Niech się modli. Jest ktoś w dobrym nastroju? Niech śpiewa psalmy. 14 Ktoś z was choruje? Niech zaprosi prezbiterów Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. 15 Modlitwa odmawiana z wiarą zbawi chorego i Pan go podźwignie. A jeśli popełniłby jakieś grzechy, zostaną mu odpuszczone. 16 Wyznawajcie więc sobie wzajemnie grzechy i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Bardzo skuteczna jest wytrwała modlitwa sprawiedliwego. 17 Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Usilnie się modlił, aby nie padał deszcz, i deszcz nie spadł na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. 18 I znowu się modlił, i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon.
19 Bracia moi, jeśli ktokolwiek z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, 20 niech wie, że ten, który nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci i zakryje liczne grzechy.