KŁÓTNIA, PYCHA
Przyjaźń ze światem
1 Skąd się biorą wojny i skąd walki wśród was? Czy nie z tych waszych namiętności, które rozbijają was wewnętrznie? 2 Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, kłócicie się i walczycie. Nie macie, ponieważ nie prosicie. 3 Prosicie, a nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie, gdyż staracie się jedynie o zaspokojenie waszych namiętności. 4 O, cudzołożnicy! Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Ten więc, kto chciałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. 5 Czy uważacie, że na próżno mówi Pismo: Bóg aż do zazdrości pragnie ducha, którego nam dał, 6 większą też daje łaskę? Dlatego mówi:
Bóg sprzeciwia się pysznym,
pokornym zaś daje łaskę .
7 Bądźcie więc posłuszni Bogu, przeciwstawiajcie się zaś diabłu, a on ucieknie od was. 8 Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i uświęćcie serca, hipokryci. 9 Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się w płacz zamieni, a radość w smutek. 10 Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy.
Osądzanie brata
11 Nie mówcie o sobie wzajemnie źle, bracia. Kto mówi źle o bracie albo osądza swojego brata, to tak, jakby mówił źle o Prawie i osądzał Prawo. Jeśli zaś osądzasz Prawo, to nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią. 12 Jeden jest Prawodawca i Sędzia, Ten, który może zbawić i potępić. Ty natomiast kim jesteś, że osądzasz bliźniego?
Ostrzeżenie przed pychą
13 Posłuchajcie teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta, spędzimy tam rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski, 14 a nie macie pojęcia, co przyniesie w waszym życiu dzień jutrzejszy. Jesteście bowiem jak para, która pojawia się na krótko i następnie zanika. 15 Zamiast tego mówcie: Jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, to uczynimy to czy tamto. 16 Teraz zaś przechwalacie się w swojej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. 17 Kto więc wie, jak postępować dobrze, a tak nie postępuje, popełnia grzech.