UŻYWANIE JĘZYKA, MĄDROŚĆ
Opanowanie języka
1 Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że będziemy surowiej sądzeni. 2 Wszyscy przecież często błądzimy. Jeżeli ktoś nie grzeszy słowem, ten jest doskonałym człowiekiem, zdolnym do kontrolowania także całego ciała. 3 Jeśli wkładamy wędzidła koniom do pyska, żeby były nam uległe, to kierujemy całym ich ciałem. 4 Również statki, tak ogromne i poruszane silnymi wiatrami, za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. 5 Tak też język, chociaż jest małym organem, to jednak się chlubi wielkimi sprawami.
Spójrz, jak mały ogień, a jak wielki las podpala. 6 Język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest tym naszym organem, który plami całe ciało, ogarnia pożarem ludzkie życie i jest podsycany ogniem Gehenny. 7 Wszelkiego rodzaju zwierzęta lądowe i ptaki, płazy i stworzenia morskie, są ujarzmiane i zostały ujarzmione przez człowieka. 8 Języka zaś nikt z ludzi nie może ujarzmić. Jest on nieobliczalny w czynieniu zła, pełny zabójczego jadu. 9 Przy jego pomocy błogosławimy Pana i Ojca i przy jego pomocy przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. 10 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, moi bracia, być nie powinno. 11 Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? 12 Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo krzew winny figi? Podobnie ze źródła słonej wody nie może wypływać słodka.
Mądrość pochodząca z góry
13 Kto jest wśród was mądry i rozumny? Niech w nienagannym postępowaniu wykaże się swoimi uczynkami, zachowując mądrą łagodność. 14 Jeżeli zaś jest w waszym sercu gorzka zazdrość i zawiść, to nie bądźcie pyszni i nie kłamcie wbrew prawdzie. 15 Taka mądrość nie zstępuje z wysoka, ale jest ziemska, zmysłowa, demoniczna. 16 Gdzie bowiem jest zazdrość i zawiść, tam jest także niepokój i wszelki zły czyn. 17 Mądrość z wysoka natomiast jest przede wszystkim czysta, następnie usposobiona pokojowo, życzliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bez uprzedzeń, nieobłudna. 18 Owoc zaś sprawiedliwości jest siany w pokoju dla tych, którzy krzewią pokój.