Sąd Boży
1 Pozwoliłem się szukać tym, którzy nie pytali o Mnie,
i znaleźć tym, którzy Mnie nie szukali.
Mówiłem: Oto jestem, oto jestem,
do narodu, który nie wzywał Mojego imienia.
2 Każdego dnia wyciągałem ręce
do ludu buntowniczego,
który chodzi drogą zła
według swoich zamysłów,
3 do ludu, który stale przed Moim obliczem
czyni to, co pobudza Mnie do gniewu
– składa ofiary w gajach
i pali kadzidło na cegłach,
4 przesiaduje w grobowcach
i spędza noce w jaskiniach,
je mięso wieprzowe
i obrzydliwy sos ze swoich naczyń,
5 i mówi: Cofnij się!
Nie podchodź do mnie, bo uczynię cię poświęconym!
Te rzeczy są dymem w Moich nozdrzach,
ogniem płonącym przez cały dzień.
6 Oto jest napisane przede Mną:
Nie będę milczał, dopóki im nie odpłacę
i nie wyrównam z nimi swoich rachunków
7 za przewinienia i za winy ojców
– mówi Pan
którzy palili kadzidło na górach
i na pagórkach Mi ubliżali.
Odmierzę za ich dawne czyny
w ich zanadrze.
8 Tak mówi Pan:
Gdy w winnych gronach znajdzie się sok,
mówią: Nie niszcz ich,
bo jest w nich błogosławieństwo.
Podobnie uczynię przez wzgląd na Moje sługi
i nie wyniszczę wszystkiego.
9 Z Jakuba wyprowadzę potomstwo,
z Judy dziedzica gór Moich.
Moi wybrani wezmą je w posiadanie,
Moi słudzy będą tam mieszkać.
10 Szaron stanie się łąką dla stada,
a dolina Akor pastwiskiem dla bydła,
dla Mojego ludu, który Mnie szuka.
11 A was, którzy opuszczacie Pana
i zapominacie o Mojej świętej górze,
którzy nakrywacie stół dla Gada
i do pełna nalewacie wina dla Meniego,
12 przeznaczam pod miecz.
Wszyscy pójdziecie na rzeź,
ponieważ wołałem, a nie odpowiadaliście,
mówiłem, a nie słuchaliście.
Czyniliście to, co jest złe w Moich oczach,
i wybieraliście to, co Mi się nie podoba.
13 Dlatego tak mówi Pan, Bóg:
Moi słudzy będą jeść,
a wy głód będziecie cierpieć,
Moi słudzy będą pić,
a wy będziecie odczuwać pragnienie,
Moi słudzy będą się weselić,
a was wstyd ogarnie,
14 Moi słudzy będą wołać radośnie
ze szczęścia w swoim sercu,
a wy będziecie krzyczeć w boleści serca
i lamentować w rozpaczy ducha.
15 Pozostawicie Moim wybranym
swoje imię jako przekleństwo:
Niech cię pozbawi życia Pan, Bóg!
Swoim sługom jednak nada inne imię.
16 Kto w kraju zapragnie błogosławieństwa,
otrzyma je od Boga prawdy.
Kto w kraju będzie chciał przysięgać,
będzie przysięgał na Boga prawdy.
Nowe niebo i nowa ziemia
Dawne utrapienia pójdą w niepamięć
i zostaną zakryte przed Moimi oczami.
17 Oto Ja stwarzam nowe niebo
i nową ziemię.
Dawne rzeczy nie będą wspominane
ani na myśl nie przyjdą.
18 Cieszcie się i weselcie na zawsze
z tego, co stwarzam,
bo oto Jerozolimę stwarzam jako radość,
a jej lud jako wesele.
19 Będę się radował Jerozolimą,
ucieszę się Moim ludem.
Nie usłyszą w niej już więcej płaczu
ani lamentu.
20 Nie będzie tam już więcej niemowlęcia,
które żyłoby tylko kilka dni,
ani starca, który nie dopełniłby swoich lat.
Umrze bowiem młodo ten, kto przeżyje tylko sto lat,
gdyż grzesznik w wieku stu lat będzie przeklęty.
21 Zbudują domy i będą w nich mieszkać,
zasadzą winnice i będą jeść ich owoce.
22 Nie będą budować, by ktoś inny zamieszkał,
nie będą sadzić, by ktoś inny spożywał,
bo dni Mojego ludu
będą jak dni drzewa
i Moi wybrani będą korzystać
z pracy swoich rąk.
23 Nie będą się trudzić daremnie
ani rodzić dzieci na zgubę,
bo są plemieniem błogosławionych Pana,
a wraz z nimi ich potomstwo.
24 Zanim zawołają, Ja już odpowiem,
jeszcze będą mówić, a Ja już wysłucham.
25 Wilk i baranek będą się paść razem,
lew jak wół będzie karmić się sieczką,
a pokarmem węża będzie proch.
Nie będą czynić zła ani wyrządzać szkody
na całej Mojej świętej górze – mówi Pan.