Nowa Jerozolima
1 Ze względu na Syjon nie umilknę,
ze względu na Jerozolimę nie spocznę,
aż jej sprawiedliwość nie wzejdzie jak zorza,
a jej zbawienie nie zapłonie jak pochodnia.
2 Narody ujrzą twą sprawiedliwość
i wszyscy królowie twoją chwałę.
Nazwą cię nowym imieniem,
które nada Pan.
3 Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana,
królewskim turbanem w dłoni twego Boga.
4 Nie będą już mówić o tobie Opuszczona
ani o twej ziemi Opustoszała,
lecz będą cię nazywać Moja Ukochana,
a twoją ziemię Poślubiona,
bo Pan ciebie pokochał,
a twoja ziemia będzie poślubiona.
5 Jak młodzieniec poślubia pannę,
tak twoi synowie poślubią ciebie,
i jak oblubieniec raduje się oblubienicą,
tak twój Bóg rozraduje się tobą.
6 Na twoich murach, Jerozolimo,
rozstawiłem stróżów
– dniem i nocą,
nigdy nie umilkną.
Wy, którzy pamiętacie o Panu,
nie milczcie!
7 Nie dajcie Mu spokoju,
dopóki nie umocni
i nie uczyni Jerozolimy
przedmiotem chluby na ziemi.
8 Pan przysiągł na swoją prawicę
i na swe potężne ramię:
Nie wydam już twego zboża
na pokarm dla twoich nieprzyjaciół.
Cudzoziemcy nie będą pili
twego wina,
przy którym się natrudziłaś.
9 Ci jednak, którzy zbierają plon, będą go spożywać
i wysławiać Pana,
a ci, którzy gromadzą wino, będą je pić
na dziedzińcach Mojej świątyni.
10 Przechodźcie, przechodźcie przez bramy!
Przygotujcie drogę ludowi,
wyrównajcie, wyrównajcie gościniec,
oczyśćcie go z kamieni!
Podnieście sztandar jako znak nad ludami!
11 Oto Pan ogłasza
aż po krańce ziemi:
Powiedzcie Córze Syjonu:
Oto nadchodzi twój Zbawca!
Oto z Nim jest Jego zapłata,
przed Nim Jego nagroda.
12 Nazwą ich Ludem Świętym,
Odkupionymi przez Pana,
a ty będziesz nazwana Poszukiwaną,
Miastem Nieopuszczonym.