Zwiastun Pana
1 Duch Pana,Boga, nade mną,
bo Pan mnie namaścił,
abym ogłaszał ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie,
abym opatrywał tych, których serca są złamane,
abym jeńcom oznajmiał uwolnienie
a więźniom wolność,
2 abym ogłaszał rok łaski Pana
i dzień odpłaty naszego Boga,
abym pocieszał wszystkich pogrążonych w żałobie,
3 abym nakładał na nich, płaczących na Syjonie,
ozdobny wieniec zamiast popiołu,
olejek radości zamiast żałoby,
płaszcz chwały zamiast ducha przygnębienia.
Nazwą ich dębami sprawiedliwości
i szczepem Pana, aby Go wsławić.
4 Odbudują prastare ruiny,
podniosą pradawne rumowiska,
odnowią zniszczone miasta,
opustoszałe od wielu pokoleń.
5 Obcy tu zatrzymają się i będą paść wasze stada,
cudzoziemcy będą uprawiać waszą rolę i winnice.
6 Wy natomiast zostaniecie nazwani kapłanami Pana,
uznają was za sługi naszego Boga.
Będziecie korzystać z bogactwa narodów,
będziecie się chlubić ich chwałą.
7 Za pohańbienie otrzymacie podwójną część,
a za zniewagi będziecie się radować swoim udziałem.
Tak, w swej ziemi odziedziczą podwójną część
i będą cieszyć się wieczną radością.
8 Ja, Pan, miłuję bowiem prawo,
nienawidzę grabieży i bezprawia.
Wynagrodzę ich wiernie,
zawrę z nimi wieczne przymierze.
9 Ich ród będzie znany wśród narodów,
ich potomstwo pośród ludów.
Wszyscy, którzy ich zobaczą, poznają, że są oni potomstwem, któremu Pan pobłogosławił.
Pieśń radości
10 Ogromnie rozraduję się w Panu,
moja dusza będzie się weselić w moim Bogu,
bo ubrał mnie w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który nakłada ozdobny wieniec,
jak oblubienicę, która zdobi się klejnotami.
11 Jak bowiem ziemia wydaje plony
i ogród sprawia, że wschodzą zasiewy,
tak Pan, Bóg, sprawi, że wzejdzie sprawiedliwość
i zabrzmi pieśń chwały wobec wszystkich narodów.