Światło nad Jerozolimą
1 Powstań , zaświeć, bo przychodzi twe światło
i chwała Pana rozbłyska nad tobą!
2 Ciemności bowiem okrywają ziemię
i gęsty mrok – ludy,
lecz nad tobą jaśnieje Pan
i objawia się Jego chwała.
3 Narody pójdą do twojego światła
i królowie do twego wschodzącego blasku.
4 Podnieś oczy i spojrzyj wokoło
– ci wszyscy zgromadzeni przychodzą do ciebie.
Twoi synowie przybywają z daleka,
twoje córki są niesione na rękach.
5 Gdy to ujrzysz, będziesz promienieć,
twoje serce przepełni się wzruszeniem,
bo bogactwo morza przypłynie
i zasoby narodów przybędą do ciebie.
6 Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery Madianu i Efy.
Wszyscy przybywający z Saby,
przyniosą złoto i kadzidło,
i rozgłoszą chwałę Pana.
7 Wszystkie stada Kedaru zgromadzą się u ciebie,
barany Nebajotu posłużą ci
jako miła ofiara na Moim ołtarzu,
a Ja uświetnię Mój wspaniały dom.
8 Kim są ci, którzy lecą jak chmury
i jak gołębie do swoich gołębników?
9 Wyspy Mnie oczekują,
przed nimi okręty z Tarszisz,
aby przywieźć twoich synów z daleka,
a wraz z nimi ich srebro i złoto,
ze względu na imię Pana, twego Boga,
Świętego Izraela, bo On cię wsławił.
10 Cudzoziemcy odbudują twe mury,
ich królowie będą ci służyli,
bo choć uderzyłem cię w Moim gniewie,
to w Mej łaskawości mam nad tobą litość.
11 Twoje bramy pozostaną zawsze otwarte,
dniem ani nocą nie będą zamknięte,
by można było przywieźć do ciebie bogactwo narodów
i przyprowadzić ich królów.
12 Naród bowiem i królestwo, które nie będą ci służyć, zginą,
zostaną całkowicie zniszczone.
13 Chwała Libanu przyjdzie do ciebie
z cyprysami, wiązami i bukszpanem,
aby przyozdobić Moje święte miejsce
– okryję chwałą miejsce pod Moimi stopami.
14 Podążą do ciebie z pokłonami
synowie twoich prześladowców
i upadną na twarz do twoich stóp
wszyscy, którzy tobą gardzili.
Nazwą cię Miastem Pana,
Syjonem Świętego Izraela.
15 Za to, że byłaś opuszczona,
znienawidzona i nikt przez ciebie nie przechodził,
uczynię cię chlubą na wieki,
radością z pokolenia na pokolenie.
16 Będziesz ssać mleko narodów,
będziesz ssać z piersi królewskich.
Poznasz, że Ja, Pan, jestem twoim Wybawicielem,
że twoim Odkupicielem jest Mocny Jakuba.
17 Zamiast miedzi sprowadzę złoto,
zamiast żelaza srebro,
zamiast drewna – miedź
i żelazo zamiast kamieni.
Pokój ustanowię twoim zarządcą
i sprawiedliwość twoim zwierzchnikiem.
18 Nie usłyszy się już o przemocy na twojej ziemi
ani o zniszczeniu i ruinie w twoich granicach.
Twoje mury nazwiesz Zbawieniem
a twe bramy Chwałą.
19 Za dnia słońce nie będzie dla ciebie światłem
ani księżyc nie ukaże ci się jako światło nocą,
lecz Pan będzie dla ciebie światłem na wieki,
twój Bóg będzie twoją chwałą.
20 Twoje słońce już więcej nie zajdzie,
twój księżyc nie zniknie,
bo Pan będzie dla ciebie światłem na wieki
– przeminą dni twojej żałoby.
21 A twój lud będą stanowić tylko sprawiedliwi.
Na zawsze odziedziczą ziemię,
będą odroślą Moich szczepów,
dziełem Moich rąk, przez które się wsławię.
22 Najmniejszy rozmnoży się w tysiące,
pogardzany stanie się potężnym narodem.
Ja, Pan, sprawię to szybko w swoim czasie.