Pan miłuje Jerozolimę
1 Raduj się, niepłodna, która nigdy nie rodziłaś,
ciesz się i wykrzykuj z radości, ty, która nie poznałaś bólów rodzenia!
Liczniejsze bowiem będzie potomstwo porzuconej,
niż potomstwo kobiety zamężnej – mówi Pan.
2 Poszerz przestrzeń swojego namiotu.
Niech zostaną rozciągnięte płótna twojego mieszkania!
Nie oszczędzaj,
wydłuż sznury
i umocuj paliki!
3 Rozprzestrzenisz się bowiem na prawo i lewo,
twoje potomstwo weźmie w posiadanie narody
i zaludni opustoszałe miasta.
4 Nie bój się, bo już się nie zawstydzisz!
Nie wstydź się, gdyż już nie doznasz pohańbienia!
Bo zapomnisz o wstydzie młodości
i więcej nie wspomnisz o hańbie wdowieństwa.
5 Twoim małżonkiem bowiem jest Ten, który cię stworzył,
Jego imię brzmi Pan Zastępów.
Twoim Odkupicielem jest Święty Izraela,
który jest nazywany Bogiem całej ziemi.
6 Pan cię wzywa jak kobietę porzuconą
i zgnębioną na duchu.
Czy można wzgardzić żoną poślubioną w młodości?
– mówi twój Bóg.
7 Porzuciłem cię na krótką chwilę,
Lecz zgromadzę cię w wielkim miłosierdziu.
8 W porywie gniewu na chwilę
zakryłem przed tobą swoją twarz,
lecz z miłości odwiecznej się ulitowałem
– mówi Pan, twój Odkupiciel.
9 Jest to dla Mnie tak jak z wodami Noego:
wtedy przysiągłem,
że wody Noego już więcej nie zaleją ziemi,
tak teraz przysięgam,
że się nie rozgniewam na ciebie i nie będę ci groził.
10 Góry bowiem mogą się rozstąpić,
a pagórki zachwiać,
ale Moja łaska wobec ciebie nie ustanie
i nie zachwieje się Moje przymierze pokoju
– mówi Pan, który ma litość nad tobą.
Odnowiona Jerozolima
11 O, nieszczęsna, smagana wichrami, niepocieszona!
Oto Ja położę twoje kamienie na antymonicie,
a twe fundamenty będą z szafirów.
12 Twoje blanki uczynię z rubinów,
twoje bramy z błyszczących kamieni,
cały obwód twych murów z drogocennych kamieni.
13 Wszyscy twoi synowie zostaną uczniami Pana
i wielka będzie pomyślność twych dzieci.
14 Będziesz osadzona na sprawiedliwości.
Bądź daleka od przygnębienia,
bo nie będziesz musiała się obawiać,
i od trwogi, bo się nie przybliży do ciebie.
15 Jeśli nastąpi atak – nie będzie ode Mnie.
Ktokolwiek cię napadnie – przez ciebie polegnie.
16 Oto Ja stworzyłem kowala,
który dmie w żar węgli
i wyrabia narzędzia do swej pracy.
Ja także stworzyłem niszczyciela, aby niósł zagładę.
17 Żadna broń zrobiona na ciebie, nie będzie skuteczna.
Ty potępisz wszelki język, który wystąpi przeciwko tobie w sądzie.
Takie będzie dziedzictwo sług Pana,
ich słuszna nagroda pochodzi ode Mnie – wyrocznia Pana.