1 Tak mówi Pan:
Gdzie jest list rozwodowy waszej matki,
na mocy którego ją odprawiłem?
Albo kto jest Moim wierzycielem,
któremu was sprzedałem?
Oto zostaliście sprzedani z powodu waszych win,
wskutek waszych występków
została odprawiona wasza matka.
2 Dlaczego, gdy przybyłem, nie było nikogo,
a gdy wołałem, nikt nie odpowiadał?
Czy naprawdę Moja ręka jest za krótka, aby wybawić?
Czy nie mam mocy, aby ocalić?
Oto swoją groźbą wysuszam morze,
a rzeki czynię pustynią,
ich ryby cuchną z braku wody
i giną z pragnienia.
3 Ciemnością oblekam niebiosa,
nakładam im wór jako okrycie.
Trzecia pieśń sługi Pana
4 Pan, Bóg, dał mi
wymowny język,
abym umiał strudzonego podtrzymać słowem otuchy.
On każdego ranka pobudza moje uszy,
abym słuchał jak uczniowie.
5 Pan, Bóg, otworzył mi ucho,
a ja się nie przeciwstawiłem
ani się nie wycofałem.
6 Nadstawiłem grzbiet chłoszczącym,
a moje policzki szarpiącym.
Nie zakryłem twarzy
przed zniewagami i opluciem.
7 Pan, Bóg , wspomaga mnie,
dlatego nie okazałem wstydu,
uczyniłem swoją twarz jak krzemień
i wiem, że nie będę się wstydził.
8 Blisko jest Ten, który odda mi sprawiedliwość.
Kto będzie ze mną prowadzić spór?
Wystąpmy razem!
Kto jest moim przeciwnikiem w sądzie?
Niech się zbliży do mnie!
9 Pan, Bóg, mnie wspomaga.
Kto uzna mnie winnym?
Oni wszyscy ulegną zniszczeniu jak odzież,
mole ich zjedzą.
Konieczność naśladowania sługi Pana
10 Kto z was boi się Pana,
niech słucha głosu Jego sługi!
Kto chodzi w ciemnościach
i brak mu światła,
niech zaufa imieniu Pana
i oprze się na swoim Bogu!
11 Wy wszyscy, którzy rozpalacie ogień
i szykujecie ogniste strzały,
idźcie w żar waszego ognia
i między ogniste strzały, które zapaliliście!
Z Mojej ręki to was spotka,
padniecie udręczeni.