Król Cyrus, Boży posłaniec
1 Tak mówi Pan do swojego pomazańca,
do Cyrusa, którego mocno ujął za prawicę,
aby przed nim ukorzyć narody,
odpiąć broń od pasów królów,
aby tak otworzyć przed nim drzwi,
i by bramy się nie zamknęły:
2 Ja pójdę przed tobą
i wyrównam góry,
zniszczę spiżowe bramy,
skruszę żelazne zasuwy.
3 Dam ci tajemne skarby
i ukryte bogactwa,
abyś poznał, że Ja jestem Panem, który woła cię po imieniu,
Bogiem Izraela.
4 Ze względu na Mojego sługę, Jakuba
i Mojego wybrańca, Izraela,
nazwałem cię twoim imieniem,
nadałem ci zaszczytny tytuł, chociaż Mnie nie znałeś.
5 Ja jestem Panem i nie ma innego,
oprócz Mnie nie ma boga.
Przepaszę cię, chociaż Mnie nie znałeś,
6 aby wiedziano na wschodzie i na zachodzie,
że nie ma nikogo poza Mną.
Ja jestem Panem i nie ma innego.
7 Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność,
sprawiam pomyślność i stwarzam nieszczęście.
Ja, Pan, czynię to wszystko.
8 Niebiosa, ześlijcie rosę z góry,
niech chmury wyleją sprawiedliwość!
Niech się otworzy ziemia,
niech będzie płodna w zbawienie,
niech razem wyrośnie sprawiedliwość!
Ja, Pan, to stwarzam.
Glina i garncarz
9 Biada temu, kto się spiera ze swoim twórcą,
jednemu spośród glinianych naczyń ziemi!
Czy glina powie temu, który ją ugniata: Co czynisz?
Czy twoje dzieło powie ci: On nie ma ręki!
10 Biada temu, kto mówi do ojca: Co płodzisz?!
Albo do kobiety: Co rodzisz?!
11 Tak mówi Pan,
Święty Izraela i jego Twórca:
Czy będziecie Mnie pytać o Moich synów
albo dawać Mi rozporządzenia co do Mojego dzieła?
12 To Ja uczyniłem ziemię
i na niej stworzyłem człowieka.
Ja – Moje ręce rozpięły niebiosa
i Ja rozkazuję wszystkim ich zastępom.
13 To Ja sprawiedliwie go wzbudziłem
i prostuję wszystkie jego drogi.
On odbuduje Moje miasto
i odeśle Moich wygnańców,
nie za okup i nie za dary
– mówi Pan Zastępów.
Pan nie opuści Izraela
14 Tak mówi Pan:
Dorobek Egiptu i dochody Kusz
oraz Sabejczycy, lud rosły,
przybędą i staną się twoją własnością.
Podążą za tobą, będą chodzić w kajdanach,
oddadzą ci pokłon,
będą cię błagać:
Tylko u ciebie jest Bóg i nie ma innego,
nie ma innych bogów!
15 Prawdziwie, Ty jesteś Bogiem ukrytym,
Boże Izraela, Wybawicielu!
16 Oni wszyscy razem zawstydzą się i okryją hańbą,
twórcy bożków będą chodzić w pohańbieniu.
17 Izrael zostanie zbawiony przez Pana,
zbawieniem wiecznym.
Nie będziecie się wstydzić ani nie okryjecie się hańbą
na wieki wieków.
18 Tak bowiem mówi Pan,
który stworzył niebiosa,
i jest Bogiem,
który ukształtował ziemię i ją przygotował,
i utwierdził,
który nie stworzył jej jako pustkowia,
lecz ukształtował, by na niej mieszkano:
Ja jestem Panem i nie ma innego!
19 Nie przemawiałem w ukryciu
ani w tajemnym miejscu ziemi.
Nie powiedziałem potomkom Jakuba:
Szukajcie Mnie na pustkowiu!
Ja, Pan, mówię to, co prawe,
zapowiadam rzeczy sprawiedliwe.
Pan jest Bogiem wszystkich
20 Zgromadźcie się i przyjdźcie,
przybliżcie się wszyscy razem,
wy, ocaleni spośród narodów!
Nierozumni są ci, którzy noszą
drewniane posągi
i modlą się do bóstwa,
które nie może zbawić.
21 Powiedźcie, przedstawcie dowody,
zastanówcie się wspólnie:
Kto ogłosił to już przedtem,
zapowiedział to od dawna?
Czy to nie Ja, Pan?
Oprócz Mnie nie ma innych bogów.
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
poza Mną nie istnieje!
22 Zwróćcie się do Mnie, a będziecie zbawione,
wszystkie krańce ziemi,
bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego!
23 Przysięgam na samego siebie,
z Moich ust wychodzi sprawiedliwość,
słowo nieodwołalne.
Przede Mną zegnie się każde kolano,
a każdy język będzie przysięgać.
24 Tylko w Panu – powie do Mnie –
jest sprawiedliwość i potęga!
Przyjdą do Niego okryci wstydem
wszyscy, którzy płonęli gniewem przeciw Niemu.
25 W Panu będzie usprawiedliwienie i chluba
całego potomstwa Izraela.