1 Siedem kobiet uchwyci się
jednego mężczyzny w tym dniu
i powiedzą: Będziemy jadły swój chleb
i ubierały się w nasze szaty,
pozwól nam tylko nosić twoje imię
i usuń naszą hańbę.
Ocaleni w Jerozolimie
2 W tym dniu odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi dumą i chlubą dla ocalałych z Izraela. 3 Będzie tak: Kto pozostanie na Syjonie i ocaleje w Jerozolimie, będzie nazwany świętym – każdy, kto został zapisany, by żyć w Jerozolimie. 4 Gdy Pan obmyje brud córek Syjonu, a tchnieniem sądu i ognia oczyści z krwi Jerozolimę, 5 Pan stworzy nad całym obszarem góry Syjon i nad tymi, którzy się na niej zgromadzą, obłok w dzień, a w nocy dym i blask płonącego ognia, gdyż Jego Chwała będzie nad wszystkim osłoną. 6 Będzie też namiotem, aby za dnia dać cień przed upałem, kryjówkę zaś i schronienie przed ulewą i deszczem.