Sprawiedliwy król
1 Oto król będzie panował sprawiedliwie,
a książęta będą rządzić zgodnie z prawem.
2 Każdy będzie jak osłona przed wiatrem
i schronienie przed deszczem,
jak strumienie wody na pustyni,
jak cień potężnej skały na wyschłej ziemi.
3 Oczy patrzących nie będą się rozglądać,
uszy słuchających będą uważnie nastawione,
4 serce pochopnych nauczy się rozważać,
język jąkających się będzie mówił szybko i wyraźnie.
5 Głupiec nie będzie już nazywany szlachetnym,
oszust nie będzie określany czcigodnym.
6 Głupiec bowiem mówi głupstwa,
a jego serce knuje złe zamysły,
aby postępować przewrotnie
i mówić fałszywie o Panu,
by żołądek głodnego pozostał nadal pusty,
a spragnionemu brakowało wody.
7 Co do oszusta, to przewrotne są jego oszustwa:
obmyśla on niegodziwe plany,
aby biednych zniszczyć kłamstwami,
gdy zwracają się do sądu.
8 Szlachetny człowiek natomiast obmyśla szlachetne plany
i trwa w tym, co jest szlachetne.
Beztroskie kobiety
9 Wstańcie, beztroskie kobiety,
słuchajcie mojego wołania!
Dziewczęta, które czujecie się bezpiecznie,
posłuchajcie mojej mowy!
10 Za rok i kilka dni
zadrżycie, wy, które czujecie się bezpiecznie,
bo winobranie się skończy,
nie będzie już zbiorów.
11 Lękajcie się, beztroskie!
Zadrżyjcie, czujące się bezpiecznie!
Rozbierzcie się, obnażcie,
przepaszcie biodra!
12 Bijcie się w piersi,
z powodu pięknych pól,
z powodu urodzajnej winorośli,
13 z powodu ziemi mojego ludu,
na której rosną ciernie i osty.
Z powodu domów pełnych wesela,
i miasta pełnego radości,
14 bo pałac został opuszczony,
a miasto pełne wrzawy wyludnione.
Ofel i warownia stały się
rumowiskiem na wieki,
uciechą dla dzikich osłów,
pastwiskiem dla stad.
Prawo i sprawiedliwość
15 Gdy jednak zostanie na nas wylany duch z wysoka,
wtedy pustynia stanie się ogrodem,
a ogród będzie uznany za las.
16 Na pustyni zamieszka prawo,
w ogrodzie zasiądzie sprawiedliwość.
17 Dziełem sprawiedliwości będzie pokój,
jej skutkiem – spokój i bezpieczeństwo na wieki.
18 Mój lud zamieszka w miejscu pełnym pokoju,
w bezpiecznych siedzibach, w spokojnych miejscach odpoczynku.
19 Las się nachyli,
a miasto zostanie poniżone.
20 Szczęśliwi, którzy sieją nad każdą wodą
i ci, którzy puszczają wolno woły i osły.