Spustoszenie Jerozolimy i Judy
1 Tak, oto Pan, Pan Zastępów,
usuwa z Jerozolimy i z Judy
swoje wsparcie i podporę:
cały zapas chleba
i zapas wody,
2 bohatera i walecznego wojownika,
sędziego i proroka, wróżbitę i starca,
3 pięćdziesiątnika i dostojnika,
doradcę i biegłego w magii, oraz tego, który zna zaklęcia.
4 Chłopców ustanowię książętami,
lekkomyślni będą nimi rządzić.
5 Wśród ludu będzie gnębił jeden drugiego,
a bliźni bliźniego,
chłopiec wystąpi przeciw starcowi,
prostak przeciw szanowanemu.
6 Ktoś bowiem pochwyci swego brata
w domu swojego ojca i powie:
Ty posiadasz płaszcz, bądź więc naszym wodzem,
ta ruina niech będzie pod twoją władzą.
7 On zaś powstanie w tym dniu i odpowie:
Nie jestem lekarzem!
W moim domu nie ma chleba ani płaszcza,
nie czyńcie mnie przywódcą ludu!
8 Oto Jerozolima się chwieje
a Juda upada,
bo ich mowa i czyny są przeciw Panu
– buntują się przeciw Jego chwale.
9 Stronniczość wypisana na ich twarzach świadczy przeciw nim,
jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie ukrywają go.
Biada im,
gdyż przygotowują sobie nieszczęście.
10 Mówcie sprawiedliwemu, jaki jest dobry,
bo będzie spożywał owoc swoich czynów.
11 Biada niegodziwemu, bo otrzyma zło
jako zapłatę za dzieła swoich rąk.
12 Ludu Mój! Chłopcy – jego tyranami,
a kobiety nim rządzą.
Ludu Mój, twoi przywódcy cię zwodzą
i niszczą drogę, którą podążasz.
Pan sądzi przywódców ludu
13 Pan powstał, aby rozpocząć rozprawę,
stoi, aby osądzić swój lud.
14 Pan przychodzi z wyrokiem
przeciwko starszym swego ludu i jego książętom:
To wy zniszczyliście winnicę,
to, co zostało zrabowane ubogim, jest w waszych domach.
15 Dlaczego depczecie Mój lud
i uciskacie ubogich?
– wyrocznia Pana, Boga Zastępów.
Przeciwko córkom Syjonu
16 Pan mówi:
Ponieważ córki Syjonu się wywyższają
i chodzą z wyciągniętą szyją,
uwodzą oczyma,
przechadzają się, kołysząc biodrami,
i pobrzękują bransoletkami u stóp,
17 więc PAN sprawi, że będą łyse głowy córek Syjonu
i Pan obnaży ich czoło.
18 W tym dniu Pan usunie ozdoby:
klamry, słoneczka i półksiężyce,
19 kolczyki, bransolety i welony,
20 ozdoby z głów, łańcuszki z nóg,
ozdobne wstęgi, naczynia z wonnościami i amulety,
21 pierścionki i kolczyki z nosa,
22 cenne suknie, płaszcze, szale i torebki,
23 lusterka, tuniki, zawoje i okrycia.
24 Zamiast wonności będzie zgnilizna,
zamiast paska – sznur,
zamiast ułożonych loków – łysina,
zamiast ozdobnej szaty – przepasanie worem,
zamiast piękna – hańba.
Wdowy jerozolimskie
25 Twoi mężczyźni poginą od miecza,
twoi wojownicy w walce.
26 Jej bramy będą jęczeć i okryją się żałobą,
spustoszona usiądzie na ziemi.