Jerozolima
1 Wyrocznia o Dolinie Widzenia:
Co ci się stało, że całe wylegasz na dachy?
2 Miasto pełne wrzawy i zgiełku, miasto radujące się!
Twoi zabici nie polegli od miecza
i nie zginęli w walce.
3 Wszyscy twoi wodzowie razem uciekli,
zostali wzięci do niewoli bez użycia łuku.
Wszyscy twoi waleczni zostali schwytani,
choć uszli daleko.
4 Dlatego powiedziałem: Odwróćcie wzrok ode mnie!
Będę gorzko płakał.
Nie usiłujcie mnie pocieszać
z powodu zagłady Córy mojego ludu!
5 Bo dzień popłochu, tratowania i zamieszania
należy do Pana, Boga Zastępów.
W Dolinie Widzenia ktoś rozwala mur,
krzyk wznosi się ku górze.
6 Elam podniósł kołczan,
powiódł ludzi na rydwanach i koniach,
Kir odsłonił tarczę.
7 Twoje wspaniałe doliny
są pełne rydwanów,
a jeźdźcy zajęli pozycje naprzeciw bramy.
8 Wróg odkrył osłonę Judy,
a wy spoglądaliście w tym dniu
na zbrojownię Domu Lasu
9 i widzieliście, że liczne były wyłomy
w murze Miasta Dawida.
Zgromadziliście wodę w Dolnej Sadzawce,
10 przeliczyliście domy Jerozolimy,
zburzyliście budynki, aby wzmocnić mury.
11 Zrobiliście zbiornik pomiędzy dwoma murami
na wodę Starej Sadzawki,
ale nie zwracaliście się do Tego, który to uczynił,
nie patrzyliście na Tego, który wykonał to dawno.
12 Pan, Bóg Zastępów,
wezwał w tym dniu
do płaczu i lamentu,
do zgolenia włosów i nałożenia wora pokutnego.
13 Tymczasem nic, tylko radość i zabawa,
zabijanie wołów i zarzynanie baranów,
jedzenie mięsa i picie wina:
Jedzmy i pijmy, bo jutro umrzemy!
14 Lecz Pan Zastępów objawił mi wyraźnie:
Ten grzech nie będzie wam odpuszczony, dopóki nie umrzecie
– mówi Pan, Bóg Zastępów.
Ostrzeżenie dla Szebny, zarządcy pałacu
15 Tak mówi Pan, Bóg Zastępów:
Idź do zarządcy, do Szebny,
który kieruje pałacem.
16 Co tu należy do ciebie i kogo masz tutaj,
że wykułeś tu sobie grobowiec?
Wykuwa bowiem wysoko swój grobowiec,
drąży w skale miejsce spoczynku dla siebie.
17 Oto Pan rzuci cię,
człowieku, z rozmachem
i pochwyci cię mocno.
18 Będzie cię toczył jak kłębek,
jak piłkę,
do bardzo rozległego kraju.
Tam umrzesz i tam trafią
twoje sławne rydwany,
o ty, przyczyno wstydu domu twojego pana!
19 Zrzucę cię z twego stanowiska,
usunę cię z twojego urzędu.
20 W tym dniu
powołam Mojego sługę Eliakima, syna Chilkiasza.
21 Ubiorę go w twoją tunikę,
przepaszę go twoim pasem,
przekażę twoją władzę w jego ręce.
On będzie ojcem dla mieszkańców Jerozolimy
i dla domu Judy.
22 Położę klucz domu Dawida na jego ramieniu:
gdy on otworzy, nikt nie zamknie,
a gdy on zamknie, nikt nie otworzy.
23 Wbiję go jak kołek w bezpiecznym miejscu,
stanie się chwalebnym tronem dla domu swego ojca.
24 Na nim zawieszą całą chwałę domu jego ojca – młode pędy i odrośle, wszystkie małe naczynia, od kubków po wszelkie dzbany. 25 W tym dniu – wyrocznia Pana Zastępów – nie wytrzyma ten kołek, który był wbity w bezpieczne miejsce. Zostanie złamany i spadnie, a cały ciężar, który dźwigał na sobie, będzie zniszczony, bo Pan tak powiedział.