Nagość proroka znakiem klęski Egiptu i Kusz
1 W roku, w którym Tartan, wysłany przez króla asyryjskiego Sargona, przybył do Aszdod, zaatakował miasto i je zdobył, 2 w tym czasie Pan przemówił za pośrednictwem Izajasza, syna Amosa: Idź, zdejmij wór ze swoich bioder i ściągnij sandały z nóg! On tak też uczynił i chodził nagi i bosy. 3 Potem Pan powiedział: Jak Mój sługa Izajasz trzy lata chodził nagi i bosy, jako znak i symbol Egiptu oraz Kusz, 4 tak król asyryjski uprowadzi jeńców Egiptu i wygnańców Kusz, młodych i starych, nagich i bosych, z obnażonymi pośladkami – na hańbę Egiptu. 5 Przelękną się i zawstydzą z powodu Kusz, ich nadziei, i z powodu Egiptu, ich chluby. 6 Mieszkańcy tego wybrzeża powiedzą w tym dniu: Taki oto los spotkał tych, w których pokładaliśmy nadzieję i u których szukaliśmy pomocy i ratunku przed królem asyryjskim! Jak więc zdołamy się uratować?