Zapowiedź kary na Egipt
1 Wyrocznia o Egipcie:
Oto Pan dosiądzie szybkiego obłoku
i przybędzie do Egiptu.
Zadrżą przed Nim bożki egipskie,
a serce Egiptu struchleje w nim.
2 Podburzę Egipcjan jednych przeciw drugim:
brat będzie walczył przeciw bratu,
przyjaciel przeciw przyjacielowi,
miasto przeciw miastu, a królestwo przeciw królestwu.
3 Duch Egipcjan osłabnie w ich wnętrzu,
udaremnię ich zamiary,
choć będą się radzić bożków i czarowników,
wywołujących duchy i wróżbitów.
4 Wydam Egipcjan w ręce srogiego pana,
okrutny król będzie nimi rządził
– wyrocznia Pana, Pana Zastępów.
5 Odpłyną wody morza,
rzeka opadnie i wyschnie.
6 Rzeki będą cuchnąć,
odnogi Nilu zmaleją i wyschną w Egipcie,
trzcina i sitowie zwiędną.
7 Błonia przy ujściu Nilu
i wszystkie uprawne pola nad Nilem
dotknie susza, wyginą i już ich nie będzie.
8 Rybacy będą narzekać
i zasmucą się wszyscy, którzy zarzucają wędki w Nilu.
Będą rozpaczać ci, co rozciągają sieci na powierzchni wód.
9 Zawstydzą się uprawiający len,
zbledną gręplarki i tkacze.
10 Ci, którzy przędą, będą przygnębieni,
zasmucą się wszyscy najemnicy.
11 Tak, książęta Soanu są nierozumni,
mądrzy doradcy faraona udzielają głupiej rady!
Jak możecie mówić do faraona:
Jestem synem mędrców, synem dawnych królów?
12 Gdzie są teraz twoi mędrcy?
Niech ci opowiedzą i przekażą,
co postanowił Pan Zastępów względem Egiptu.
13 Książęta Soanu okazują się głupcami,
książęta Nof zostali oszukani,
zwiedli Egipt przywódcy jego szczepów.
14 Pan wlał w ich wnętrze ducha przewrotności,
zwiedli Egipt we wszystkich jego dziełach,
jak wymiotujący pijak, który schodzi ze swej drogi.
15 Egiptowi nie uda się żadne dzieło,
które podejmie głowa czy ogon, gałąź palmy czy trzcina.
Egipt nawróci się do Pana
16 W tym dniu Egipt stanie się jak kobiety, będzie drżał i bał się z powodu poruszenia rękiPana Zastępów, którą On podniesie przeciw niemu. 17 Ziemia judzka stanie się dla Egiptu postrachem. Ogarnie go przerażenie za każdym razem, kiedy mu o niej przypomną, z powodu planu, jaki Pan Zastępów podjął przeciw niemu. 18 W tym dniu będzie w ziemi egipskiej pięć miast mówiących językiem kananejskim i będą przysięgać na Pana Zastępów. Jedno z nich zostanie nazwane Ir-Haheres. 19 W tym dniu stanie ołtarz Pana pośrodku ziemi egipskiej, a stela Pana przy jej granicy. 20 Będą znakiem i świadectwem Pana Zastępów w ziemi egipskiej. Kiedy zawołają do Pana z powodu gnębicieli, pośle im wybawcę, który wystąpi w ich obronie i uratuje. 21 Pan da się poznać Egiptowi. Egipcjanie poznają Pana w tym dniu i będą Go czcić ofiarami krwawymi i ofiarami pokarmowymi, będą składać śluby Panu i je wypełniać. 22 Choć Pan mocno uderzy Egipcjan, to jednak ich uzdrowi i nawrócą się do Pana. On da się ubłagać i ich uleczy. 23 W tym dniu otworzy się droga z Egiptu do Asyrii. Asyryjczycy przybędą do Egiptu, a Egipcjanie do Asyrii i Egipt razem z Asyrią będą Mu służyć.
24 W tym dniu Izrael, jako trzeci, z Egiptem i Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. 25 Pan Zastępów tak im pobłogosławi: Błogosławiony niech będzie Egipt, Mój lud, i Asyria, dzieło Moich rąk, i Izrael, Moje dziedzictwo!