Jezus większy od Mojżesza
1 Dlatego też, święci bracia, uczestnicy niebiańskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania – Jezusa. 2 Jest On wierny wobec Tego, który Go ustanowił, tak jak był Mojżesz w całym Jego domu. 3 Jest On nawet godny większej chwały niż Mojżesz, podobnie jak większy szacunek niż dom ma ten, który go zbudował. 4 Każdy dom bowiem jest przez kogoś zbudowany, budowniczym zaś wszystkiego jest Bóg. 5 I Mojżesz był wierny w całym Jego domu jako sługa, żeby dać świadectwo o tym, co miało być powiedziane. 6 Chrystus natomiast jako Syn jest nad Jego domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowamy ufność i chlubę nadziei.
ODPOCZYNEK DLA LUDU BOŻEGO
7 Dlatego, jak mówi Duch Święty:
Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos,
8 nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas buntu,
w dniu doświadczenia na pustyni,
9 gdzie wasi ojcowie kusili Mnie, poddając próbie,
choć Moje dzieła oglądali
10 przez czterdzieści lat.
Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie
i powiedziałem: Zawsze błądzą sercem.
Oni jednak nie poznali Moich dróg.
11 Wówczas przysiągłem w Moim gniewie:
Nie wejdą do miejsca Mojego odpoczynku.
12 Uważajcie, bracia, żeby w nikim z was nie było niegodziwego serca niewiary, które prowadzi do odstąpienia od Boga żyjącego, 13 ale zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki trwa owo dzisiaj , aby nikt z was nie stał się zatwardziały przez oszustwo grzechu. 14 Zyskaliśmy bowiem udział w losie Chrystusa, jeśli zdecydowanie zachowamy aż do końca nasze pierwotne przekonanie. 15 Dlatego jest powiedziane:
Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos,
nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas buntu.
16 Kim bowiem są ci, którzy, gdy to usłyszeli, zbuntowali się? Czy to nie ci wszyscy, którzy dzięki Mojżeszowi wyszli z Egiptu? 17 Na kogo też był rozgniewany przez czterdzieści lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których zwłoki pozostały na pustyni? 18 Komu zaś przysiągł, że nie wejdzie do miejsca Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy okazali się nieposłuszni? 19 Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary.