Wielkość zbawienia
1 Dlatego trzeba, abyśmy szczególnie trzymali się tego, co usłyszeliśmy, żeby nie minąć się z celem. 2 Skoro bowiem słowo ogłoszone przez aniołów okazało się niezawodne, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną odpłatę, 3 to jak my jej unikniemy, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które Pan zaczął głosić, a Jego słuchacze nam potwierdzili? 4 Bóg zaś poświadczył je przez znaki, cuda, różne dzieła mocy i przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli.
Twórca zbawienia
5 Nie poddał On przecież aniołom przyszłego świata, o którym mówimy. 6 Ktoś już to gdzieś potwierdził, gdy powiedział:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
7 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
ukoronowałeś go chwałą i czcią.
8 Wszystko poddałeś pod jego stopy.
Skoro poddał mu wszystko, to nie zostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Na razie jednak jeszcze nie widzimy, by wszystko było mu poddane. 9 W Tym natomiast, który został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów, dostrzegamy Jezusa, ukoronowanego chwałą i czcią przez śmiertelne cierpienia, gdyż z łaski Boga doznał On śmierci za wszystkich.
10 Wypadało bowiem Temu, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który wielu synów doprowadził do chwały, aby przez cierpienia uczynił doskonałym Twórcę ich zbawienia. 11 Zarówno bowiem Uświęcający, jak i uświęcani, wszyscy pochodzą od Jednego. Dlatego nie wstydzi się nazywać ich swoimi braćmi 12 i mówi:
Twoje imię oznajmię Moim braciom,
w środku zgromadzenia będę Cię wysławiał;
13 a także:
Będę pokładał w Nim ufność ;
oraz:
Oto Ja i dzieci, które dał Mi Bóg .
14 Skoro więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, to i On także w nich uczestniczył, aby przez śmierć mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, 15 i aby uwolnić tych, którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli. 16 Nie przychodzi On przecież z pomocą aniołom, lecz potomkom Abrahama. 17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby wobec Boga stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, by zgładzić grzechy ludu. 18 W tym bowiem, w czym sam doznał cierpienia, może przyjść z pomocą tym, którzy są doświadczani.