SYNTEZA WSTĘPNA
Bóg przemówił przez swojego Syna
1 Bóg, który dawniej wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do ojców przez proroków, 2 w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez Niego też stworzył wszechświat. 3 Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, który podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. 4 I o tyle wyższy stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię.
WYŻSZOŚĆ SYNA NAD ANIOŁAMI
5 Któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek:
Ty jesteś Moim Synem,
dzisiaj Ja Ciebie zrodziłem?
albo:
Ja będę Mu Ojcem,
a On będzie Mi Synem?
6 Kiedy zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:
Niech Mu się pokłonią wszyscy aniołowie Boga.
7 A do aniołów powie:
On czyni swoich aniołów wichrami,
a swoje sługi płomieniami ognia.
8 Do Syna natomiast:
Twój Tron, o Boże, na wieczne czasy,
berło prawości berłem Twojego Królestwa.
9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość,
dlatego Twój Bóg, o Boże, namaścił Ciebie olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy;
10 oraz:
Panie, Ty na początku osadziłeś ziemię na fundamencie
i dziełem Twoich rąk są niebiosa.
11 One przeminą, ale Ty pozostaniesz.
I wszystkie rzeczy jak szata się zestarzeją,
12 i jak płaszcz je zwiniesz,
jak szatę, i odmienią się.
Ty zaś jesteś Ten sam,
a lata Twoje nie ustaną.
13 Do którego natomiast z aniołów powiedział kiedykolwiek:
Siądź po Mojej prawicy,
aż położę Twoich nieprzyjaciół
jako podnóżek pod Twoje stopy?
14 Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi, by służyć tym, którzy mają otrzymać zbawienie?