Nowa świątynia i wymogi świętości
Czas odbudowy świątyni
1 W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo Pana zostało skierowane za pośrednictwem proroka Aggeusza do Zorobabela, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo Pana zostało skierowane za pośrednictwem proroka Aggeusza, syna Szealtiela, namiestnika Judy i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka: 2 Tak mówi Pan Zastępów: Lud ten twierdzi, że jeszcze nie przyszedł czas, aby odbudować dom Pana.
3 Wtedy słowo Pana zostało skierowane za pośrednictwem proroka Aggeusza:
4 Czy nadszedł czas,
abyście mieszkali w domach wyłożonych płytami,
podczas gdy ten Dom jest w ruinie?
5 Teraz tak mówi Pan Zastępów:
Zastanówcie się nad waszym postępowaniem!
6 Siejecie wiele, lecz mało zbieracie,
jecie, ale nie jesteście syci.
Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia,
ubieracie się, lecz nie odczuwacie ciepła,
a kto gromadzi zapłatę,
zbiera ją do dziurawej sakiewki.
7 Tak mówi Pan Zastępów:
Zastanówcie się nad waszym postępowaniem!
8 Idźcie w góry,
sprowadźcie drewno,
budujcie dom,
a Ja znajdę w nim upodobanie
i zostanę uczczony
– mówi Pan.
9 Liczyliście na wiele,
lecz oto jest mało!
Ja rozproszyłem wszystko,
co przynieśliście do domu.
A wiecie dlaczego?
– wyrocznia Pana Zastępów.
Z powodu Mojego Domu, który jest spustoszony,
podczas gdy każdy z was krząta się gorliwie
tylko wokół własnego domu!
10 Dlatego niebiosa powstrzymały nad wami rosę,
a ziemia zatrzymała swoje plony.
11 Sprowadziłem suszę na ziemię,
na góry, na zboża, na moszcz i oliwę,
na wszystko, co wydaje ziemia,
na ludzi, bydło i wszelkie dzieło rąk ludzkich.
12 Zorobabel, syn Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Josadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swego Boga, i słów proroka Aggeusza, gdyż posłał go Pan, ich Bóg. Lud ogarnęła bojaźń Pana. 13 Wtedy Aggeusz, posłaniec Pana, spełniający Jego poselstwo, powiedział ludowi te słowa: Ja jestem z wami – wyrocznia Pana. 14 Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, i ducha całej reszty ludu. Przyszli więc i podjęli pracę w Domu Pana Zastępów, swego Boga, 15 w dwudziestym czwartym dniu, szóstego miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza.