Dialog proroka z Bogiem
1 Wyrocznia, którą ujrzał prorok Habakuk:
Prorok wzywa Boga na pomoc
2 Jak długo, Panie, mam wołać,
a Ty nie wysłuchujesz?
Mam krzyczeć do Ciebie: Gwałt!
A Ty nie wybawiasz?
3 Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość
i sam przyglądasz się nieszczęściu?
Spustoszenie i przemoc dzieją się na moich oczach,
wybuchają spory i kłótnie.
4 Tak więc Prawo stało się bezsilne,
a sprawiedliwość nie dochodzi do głosu,
bo bezbożny osacza prawego,
i dlatego sądy wydają stronnicze wyroki.
Odpowiedź Boga: najazd Babilończyków
5 Spójrzcie na narody,
przyjrzyjcie się
w zdumieniu i trwodze,
jakich to dzieł dokonuję
za dni waszych.
Nie uwierzycie, gdy zostanie to wam ogłoszone.
6 Oto Ja wzbudzę Chaldejczyków,
naród twardy i gwałtowny,
który udaje się w dalekie krainy,
aby wziąć w posiadanie nie swoje siedziby.
7 On jest straszny i pełen grozy,
od niego pochodzi jego prawo i wywyższenie.
8 Szybsze od lampartów są ich konie
i bardziej drapieżne niż wilki stepowe.
Jego jeźdźcy pędzą,
przybywają szybko z daleka,
nadlatują jak orły, rzucające się na żer.
9 Każdy z nich przychodzi, aby grabić,
zwracają twarze ku wschodowi
i gromadzą jeńców jak piasek.
10 Drwi z królów,
a z książąt się wyśmiewa,
z każdej twierdzy szydzi,
sypie wały, aby ją zdobyć.
11 Pędzi jak wicher i odchodzi.
Przestępcą jest ten,
kto ubóstwia swoją siłę!
Prorok zanosi błaganie do Boga
12 Czy Ty, Panie, nie jesteś od wieków?
Boże mój, mój Święty, nie chcemy umierać!
Panie, powołałeś go, aby dokonał sądu.
Skało, ustanowiłeś go, aby wymierzył karę.
13 Zbyt czyste są Twoje oczy, aby patrzyły na zło.
Nie możesz przecież patrzeć na przewrotność!
Dlaczego spoglądasz na tych, którzy dopuszczają się zdrady,
milczysz, gdy bezbożny morduje sprawiedliwego?
14 Postępujesz z ludźmi jak z rybami morskimi,
jak z płazami, którymi nikt nie rządzi.
15 Wszystkich wyciąga wędką,
zagarnia swoją siecią,
gromadzi w niewodzie
i cieszy się pełen radości.
16 W swojej sieci składa ofiarę
i okadza swój niewód,
gdyż dzięki niemu jego łup jest obfity
i tłusty jest jego pokarm.
17 Czy dlatego opróżnia swoją sieć nieustannie,
by bez litości niszczyć narody?