Wejście Noego do arki
1 Pan powiedział do Noego: Wejdź do arki z całą swoją rodziną, bo widziałem, że tylko ty jesteś sprawiedliwy wobec Mnie w tym pokoleniu. 2 Ze wszystkich zwierząt czystych weź sobie po siedem par, samca i samicę, a ze zwierząt, które nie są czyste, po parze, samca i samicę. 3 Także spośród ptactwa podniebnego weź po siedem par, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi. 4 Gdyż po siedmiu dniach przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy będę spuszczał na ziemię deszcz i zgładzę z powierzchni ziemi wszystkie istoty, które stworzyłem. 5 I Noe uczynił wszystko, co Pan mu nakazał.
6 Noe miał sześćset lat, gdy potop nastał na ziemi. 7 Wtedy on i jego synowie, jego żona oraz jego synowe weszli do arki, by się schronić przed wodami potopu. 8 Spośród zwierząt czystych i nieczystych, spośród ptactwa oraz ze wszystkiego, co pełza po ziemi, 9 weszły do Noego, do arki, samiec i samica, po parze, tak jak Bóg nakazał Noemu.
10 A po siedmiu dniach wody potopu zalały ziemię.
Potop
11 Kiedy Noe miał sześćset lat, siedemnastego dnia drugiego miesiąca wytrysnęły wszystkie źródła wielkiej głębiny i otworzyły się upusty nieba. 12 Deszcz padał na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. 13 Właśnie w tym dniu Noe wszedł do arki a wraz z nim Sem, Cham i Jafet – synowie Noego, żona Noego i jego trzy synowe. 14 Z nimi zaś wszystkie zwierzęta według swoich gatunków, wszelkie bydło według swoich gatunków, wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi według swoich gatunków, wszelkie ptactwo według swoich gatunków, każdy ptak i wszystkie stworzenia latające. 15 Wszystkie istoty żywe, po parze, weszły do Noego, do arki. 16 A gdy weszły samiec i samica każdej żywej istoty, jak nakazał mu Bóg, wtedy Pan zamknął za nim wejście.
17 Potop trwał na ziemi przez czterdzieści dni. Wody wzbierały i uniosły arkę, która wznosiła się nad ziemią. 18 Wody wzbierały i przybywało ich na ziemi coraz więcej, arka natomiast pływała na powierzchni wód. 19 Wody na ziemi tak bardzo się podniosły, że zostały przykryte wszystkie wysokie góry, które były pod całym niebem. 20 Aż na piętnaście łokci podniosły się wody i zakryły góry. 21 Wyginęły wszystkie istoty pełzające po ziemi, ptactwo, bydło, dzikie zwierzęta i wszelkie drobne istoty, których było mnóstwo na ziemi, oraz wszyscy ludzie. 22 Wszystko, co miało tchnienie życia w swoich nozdrzach, wszystko, co było na suchym lądzie, wyginęło. 23 Zgładził On wszystkie istoty żywe, które były na powierzchni ziemi, od ludzi aż po bydło, płazy i ptactwo podniebne. Zostały one zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co było z nim w arce.
Koniec potopu
24 A wody wzbierały na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni.