POTOP
Powszechne zepsucie
1 Ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi i rodziły im się też córki. 2 A synowie Boży widzieli, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie wybrali. 3 Wtedy Pan oznajmił: Nie pozostanie Mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on także ciałem. Dlatego jego życie będzie trwać sto dwadzieścia lat. 4 W tamtych czasach, a także później, gdy synowie Boży zbliżyli się do córek ludzkich, a one im rodziły, ziemię zamieszkiwali olbrzymi. Byli to sławni od wieków mocarze. 5 Pan zaś widział, że podłość ludzi na ziemi jest wielka i że wszystkie ich zamiary ciągle były złe. 6 Żałował więcPan, że uczynił człowieka na ziemi i głęboko się zasmucił. 7 Wówczas Pan powiedział: Zetrę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem: Zarówno człowieka, jak i bydło, płazy i ptactwo podniebne. Żałuję bowiem, że ich uczyniłem. 8 Tylko Noe znalazł łaskę w oczach Pana.
Budowa arki
9 Oto dzieje Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, bez zarzutu wśród ludzi mu współczesnych, trwał w przyjaźni z Bogiem. 10 Noe miał trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
11 Ziemia uległa zepsuciu przed obliczem Boga i napełniła się bezprawiem. 12 Bóg widział zepsucie ziemi, gdyż wszystkie istoty źle postępowały.
13 Powiedział więc Bóg do Noego: Położę kres wszelkim istotom, bo przez nie bezprawie zapanowało na ziemi. Zniszczę je wraz z ziemią. 14 Ty jednak zbuduj sobie arkę z drzewa gofer. Zrobisz w niej przegrody i pokryjesz ją smołą wewnątrz i na zewnątrz. 15 Tak ją zbudujesz: Arka ma mieć trzysta łokci długości, pięćdziesiąt łokci szerokości i trzydzieści łokci wysokości. 16 Zrobisz w arce okno na łokieć wysokie, a z boku arki umieścisz drzwi. Wykonasz w niej dolny, drugi i trzeci poziom. 17 Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczył wszystkie istoty. Wszystko, co ma w sobie tchnienie życia, wszystko pod niebem i na ziemi, zginie. 18 Ale z tobą zawrę Moje przymierze i wejdziesz do arki razem ze swoimi synami, swoją żoną i synowymi. 19 Spośród wszelkich istot żywych i spośród wszelkich stworzeń wprowadzisz do arki po parze, samca i samicę, aby przeżyły wraz z tobą. 20 Wejdą do ciebie pary spośród ptactwa zgodnie z ich gatunkami, spośród bydła i spośród wszelkich płazów ziemnych zgodnie z ich gatunkami, aby przeżyć. 21 Ty natomiast weź całą żywność, która nadaje się do jedzenia, i zgromadź ją u siebie. Ona będzie służyła tobie oraz im za pokarm. 22 Noe uczynił wszystko, co mu nakazał Bóg. Tak uczynił.