Śmierć i pogrzeb Sary
1 Sara żyła sto dwadzieścia siedem lat. Tyle miała lat. 2 Zmarła w Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Abraham rozpoczął żałobę po Sarze i ją opłakiwał. 3 Potem wstał Abraham od swojej zmarłej i powiedział do potomków Cheta: 4 Jestem u was przybyszem i osadnikiem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł pogrzebać moją zmarłą. 5 Potomkowie Cheta zaś odpowiedzieli Abrahamowi: 6 Wysłuchaj nas, nasz panie! Jesteś księciem Bożym pośród nas. Pochowaj swoją zmarłą w jednym z naszych grobów, wybranym przez ciebie. Nikt z nas nie odmówi ci swojego grobu dla pogrzebania twojej zmarłej. 7 Abraham wtedy wstał, pokłonił się potomkom Cheta, ludowi tego kraju, 8 i powiedział do nich: Jeżeli chcecie, abym pochował moją zmarłą, to posłuchajcie mnie: Wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara, 9 aby mi odsprzedał za pełną cenę grotę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola. Niech mi ją odsprzeda, abym miał na własność grób pośród was. 10 A Efron siedział wśród potomków Cheta. Odpowiedział więc Efron Chittyta Abrahamowi w obecności swoich rodaków i wszystkich, którzy wchodzili w bramę miasta: 11 Nie, mój panie! Wysłuchaj mnie. Daję ci to pole i tę grotę, która się na nim znajduje. Daję ci ją w obecności mojego ludu. Daję ci ją, pochowaj tam swoją zmarłą. 12 Wtedy Abraham pokłonił się przed ludem tego kraju 13 i powiedział do Efrona w obecności ludu tej krainy: Zechciej ty mnie wysłuchać. Daję zapłatę za pole, weź ją ode mnie, bo chcę tam pochować moją zmarłą! 14 Efron jednak odpowiedział Abrahamowi: 15 Panie mój! Wysłuchaj mnie! Ta ziemia jest warta czterysta sykli srebra. Co to dla mnie i dla ciebie? Pochowaj swoją zmarłą! 16 Abraham wysłuchał Efrona i odważył mu srebro, o którym ten mówił w obecności potomków Cheta, czyli czterysta sykli srebra według obiegowej wartości. 17 W ten sposób pole Efrona, znajdujące się w Makpela, naprzeciw Mamre, oraz grota, która tam była, i wszystkie drzewa na całym tym terenie dookoła, 18 stały się własnością Abrahama w obecności potomków Cheta oraz wszystkich, którzy wchodzili w bramę miasta. 19 Potem Abraham pochował Sarę, swoją żonę, w grocie na polu Makpela, naprzeciw Mamre, czyli Hebronu, w ziemi kananejskiej. 20 W ten sposób pole i znajdująca się na nim grota przeszły od potomków Cheta na własność Abrahama jako jego grób rodzinny.