Saraj i Hagar
1 Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, ale miała służącą Egipcjankę, imieniem Hagar. 2 Saraj zwróciła się do Abrama: Oto Pan uczynił mnie bezpłodną. Idź, proszę, do mojej służącej, może ona da mi potomstwo. Abram usłuchał głosu Saraj. 3 Saraj, żona Abrama, dała mu więc swoją służącą Hagar, Egipcjankę, za żonę. Stało się to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej. 4 Abram poszedł do Hagar i ona poczęła. Gdy się zorientowała, że spodziewa się dziecka, zaczęła lekceważyć swoją panią. 5 Wtedy Saraj poskarżyła się Abramowi: Przez ciebie doznaję zniewagi. Dałam ci moją służącą za żonę, a gdy ona zorientowała się, że spodziewa się dziecka, to mnie lekceważy. Niech Pan rozsądzi między mną a tobą. 6 Abram odpowiedział Saraj: Twoja służąca jest w twoim ręku, zrób z nią, co chcesz. Wtedy Saraj ją upokorzyła, a ta od niej uciekła.
7 Anioł Pana znalazł ją przy źródle na pustyni, przy źródle na drodze do Szur, 8 i zapytał: Hagar, służąco Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? Odpowiedziała: Uciekam od mojej pani, Saraj. 9 Wówczas anioł Pana nakazał jej: Wróć do swojej pani i ukorz się przed nią. 10 I dodał jeszcze anioł Pana: Rozmnożę tak bardzo twoje potomstwo, że nie będzie go można policzyć. 11 Anioł Pana powiedział jej też:
Oto spodziewasz się dziecka i urodzisz syna,
któremu dasz imię Izmael,
gdyż usłyszał Pan o twoim upokorzeniu.
12 Będzie to dziki człowiek.
Jego ręka będzie przeciwko wszystkim,
a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu.
I będzie utrapieniem wszystkich swoich braci.
13 Pana, który do niej przemawiał, Hagar nazwała imieniem: Bóg Widzący, ponieważ stwierdziła: Tutaj bowiem widziałam Widzącego mnie. 14 Dlatego studnię tę nazwano Beer Lachaj-Roj. Leży ona pomiędzy Kadesz a Bered.
15 Hagar urodziła Abramowi syna, a Abram dał synowi, którego urodziła Hagar, imię Izmael. 16 Abram miał osiemdziesiąt sześć lat, gdy Hagar urodziła mu Izmaela.