Wieża Babel
1 Cała ziemia używała wtedy jednego języka i takich samych słów. 2 Gdy ludzie, wędrując ze wschodu, znaleźli równinę w ziemi Szinear, wówczas tam zamieszkali. 3 Mówili do siebie nawzajem: Chodźcie, zróbmy cegły i wypalmy je w ogniu. A gdy już mieli cegły zamiast kamienia i smołę zamiast zaprawy murarskiej, 4 powiedzieli: Chodźmy, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgnie nieba. W ten sposób zdobędziemy sławę i nie rozproszymy się po całej ziemi. 5 A Pan zstąpił, aby zobaczyć to miasto i wieżę, które ludzie budowali. 6 I powiedziałPan: Oni są jednym ludem i wszyscy mówią jednym językiem, i dlatego zaczęli budować. Odtąd nie będzie dla nich nic niemożliwego, jeśli cokolwiek zechcą zrobić. 7 Zstąpmy więc tam i pomieszajmy im języki, żeby nie mogli się wzajemnie porozumieć. 8 W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i porzucili budowę miasta. 9 Dlatego nazwano je Babel, gdyż tam Pan pomieszał mowę całej ziemi i stamtąd rozproszył ich Pan po całej ziemi.
Potomkowie Sema
10 Oto potomkowie Sema: Sem miał sto lat, gdy został ojcem Arpachszada, w dwa lata po potopie. 11 Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i spłodził synów i córki. 12 Arpachszad miał trzydzieści pięć lat, gdy został ojcem Szelacha. 13 Po urodzeniu się Szelacha żył Arpachszad czterysta trzy lata i spłodził synów i córki. 14 Szelach miał trzydzieści lat, gdy został ojcem Ebera. 15 Po urodzeniu się Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i spłodził synów i córki. 16 Eber miał trzydzieści cztery lata, gdy został ojcem Pelega. 17 Po urodzeniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieści lat i spłodził synów i córki. 18 Peleg miał trzydzieści lat, gdy został ojcem Reu. 19 Po urodzeniu się Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i spłodził synów i córki. 20 Reu miał trzydzieści dwa lata, gdy został ojcem Seruga. 21 Po urodzeniu się Seruga żył Reu dwieście siedem lat i spłodził synów i córki. 22 Serug miał trzydzieści lat, gdy został ojcem Nachora. 23 A po urodzeniu się Nachora żył Serug dwieście lat i spłodził synów i córki. 24 Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, gdy został ojcem Teracha. 25 Po urodzeniu się Teracha żył Nachor sto dziewiętnaście lat i spłodził synów i córki. 26 Terach miał siedemdziesiąt lat, gdy został ojcem Abrama, Nachora i Harana.
27 Oto potomkowie Teracha: Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, Haran zaś był ojcem Lota. 28 Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w swoim rodzinnym kraju, w Ur Chaldejskim. 29 Abram i Nachor wzięli sobie żony. Żona Abrama miała na imię Saraj, a żona Nachora – Milka. Była ona córką Harana, który był ojcem Milki i Jiski. 30 Saraj była bezpłodna i nie miała dzieci. 31 Terach wziął Abrama, swego syna, i Lota, syna Harana, swego wnuka, i Saraj, swoją synową, żonę Abrama, swego syna, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi kananejskiej. A gdy przyszli do Charanu, tam zamieszkali. 32 Terach żył dwieście pięć lat i zmarł w Charanie.