1 Chrystus wyzwolił nas wolnością. Trwajcie więc w niej i nie pozwólcie znowu nałożyć sobie jarzma niewoli.
Wolność chrześcijańska
2 Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli się poddacie obrzezaniu, Chrystus do niczego wam się nie przyda. 3 Ponownie oświadczam każdemu człowiekowi, który się poddaje obrzezaniu, że jest on zobowiązany zachować całe Prawo. 4 Wy, którzy w Prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście oddzieleni od Chrystusa, straciliście łaskę. 5 My natomiast, dzięki Duchowi, oczekujemy nadziei usprawiedliwienia z wiary. 6 W Chrystusie Jezusie bowiem nie ma znaczenia ani obrzezanie, ani jego brak, ale wiara, która działa przez miłość.
7 Biegliście pięknie! Kto wam przeszkodził w słuchaniu prawdy? 8 To przekonywanie nie pochodzi od Tego, który was powołuje. 9 Mała ilość zaczynu zakwasza całe ciasto. 10 Mam zaufanie do was w Panu, że nie będziecie innego zdania. Ten, kto sieje zamęt wśród was, poniesie karę, kimkolwiek by był. 11 Ja natomiast, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to dlaczego jeszcze jestem prześladowany? Przecież jest zniweczone zgorszenie krzyża. 12 Oby uczynili siebie eunuchami ci, którzy was podburzają!
milosc
13 Wy natomiast, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie traktujcie tej wolności jako sposobu do ulegania ciału, ale przez miłość służcie sobie nawzajem. 14 Całe bowiem Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego . 15 A jeśli wy wzajemnie się gryziecie i pożeracie, uważajcie, abyście jeden drugiego nie zniszczyli.
Owoc Ducha i uczynki ciała
16 Polecam więc: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, duch natomiast przeciwko ciału. A tak są sobie przeciwne, że czynicie to, czego nie chcecie. 18 Jeśli jednak pozwalacie prowadzić się duchowi, nie jesteście pod panowaniem Prawa. 19 Znane są uczynki, jakie rodzą się z ciała. Są nimi: cudzołóstwo, nieczystość, wyuzdanie, 20 bałwochwalstwo, magia, nienawiść, spór, zawiść, gniew, intrygi, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, tak jak już wcześniej powiedziałem, że ci, którzy takie czyny popełniają, nie odziedziczą Królestwa Boga.
22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko temu. 24 Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. 25 Jeśli żyjemy według Ducha, według Ducha też postępujmy. 26 Nie bądźmy żądni pustej chwały, drażniąc się i zazdroszcząc sobie nawzajem.