Ukończenie budowy świątyni
1 Prorocy Aggeusz i Zachariasz, syn Iddo, prorokowali Żydom w Judei i w Jerozolimie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi.
2 Zorobabel, syn Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, zabrali się wtedy do odbudowy domu Bożego w Jerozolimie; a byli z nimi obaj prorocy Boga, którzy ich wspierali.
3 Wówczas przybył do nich Tattenaj, namiestnik obszarów za Rzeką, oraz Sztar-boznaj ze swymi zwolennikami. Zapytali ich: Z czyjego rozkazu budujecie ten dom i kończycie drewnianą część budynku? 4 Wtedy powiedzieliśmy im, jak się nazywają ludzie, którzy wznoszą tę budowlę. 5 Oko ich Boga czuwało jednak nad starszyzną żydowską: nie pozwolili oni przerwać prac, dopóki oskarżenie nie dotrze do Dariusza i nie przyjdzie w tej sprawie dekret.
6 Oto odpis listu, który namiestnik obszarów za Rzeką Tattenaj oraz Sztar-boznaj ze swymi zwolennikami urzędującymi na obszarze za Rzeką skierowali do króla Dariusza. 7 Wysłali oni do niego raport, w którym napisano następująco: Królowi Dariuszowi – wszelkiej pomyślności!
8 Niech będzie wiadome królowi, że odwiedziliśmy w prowincji judzkiej dom wielkiego Boga. Jest on budowany z ciosanego kamienia, a jego ściany wykładane są drewnem. Prace wykonywane są starannie i posuwają się naprzód. 9 Dlatego zapytaliśmy ich starszyznę, zwracając się w następujący sposób: Z czyjego rozkazu budujecie ten dom i kończycie drewnianą część budynku? 10 Zapytaliśmy ich również o ich imiona, aby cię poinformować i abyśmy zapisali imiona tych ludzi, którzy stoją na ich czele. 11 Oni zaś, w odpowiedzi, oświadczyli: Jesteśmy sługami Boga nieba i ziemi. Odbudowujemy dom, który został wzniesiony przed wielu laty. Zbudował go i wykończył wielki król Izraela. 12 Ponieważ jednak nasi ojcowie rozgniewali Boga nieba, On wydał ich w ręce Nebukadnessara, króla Babilonii, Chaldejczyka. Ten zburzył nam ten dom, a lud uprowadził do Babilonii. 13 Ale w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla babilońskiego, król Cyrus wydał rozkaz odbudowy tego domu Bożego. 14 Również złote i srebrne naczynia domu Bożego, które Nebukadnessar zabrał ze świątyni w Jerozolimie i złożył w świątyni w Babilonie, król Cyrus odebrał ze świątyni w Babilonie i przekazał pewnemu człowiekowi o imieniu Szeszbassar, którego ustanowił namiestnikiem. 15 Powiedział mu: Weź te naczynia, idź do świątyni w Jerozolimie i tam je złóż. A dom Boży niech będzie odbudowany na dawnym miejscu. 16 Udał się więc ten Szeszbassar i założył fundamenty domu Bożego w Jerozolimie. Jest on budowany od tamtego czasu aż do dziś, lecz nie jest ukończony.
17 Teraz więc, jeśli uzna to król za słuszne, niech przeszukają archiwa królewskie w Babilonie, by sprawdzić, czy rzeczywiście Cyrus nakazał odbudowę tego domu Bożego w Jerozolimie. A decyzję króla w tej sprawie niech nam prześlą.