Odbudowa świątyni
Odnowienie kultu
1 Gdy nadszedł siódmy miesiąc, a Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy cały lud zgromadził się w Jerozolimie.
2 Jozue, syn Josadaka, ze swymi braćmi kapłanami, a także Zorobabel, syn Szealtiela, ze swymi braćmi, przystąpili do odbudowy ołtarza Boga Izraela, aby składać tam całopalenia, zgodnie z tym, co zostało napisane w prawie Mojżesza, męża Bożego.
3 Ustawili ołtarz na jego fundamentach, pomimo strachu przed ludami zamieszkującymi tę ziemię, a potem składali na nim całopalenia dla Pana, całopalenia poranne i wieczorne. 4 Następnie, zgodnie z tym, co zostało napisane, obchodzili Święto Namiotów, składając codziennie całopalenia według liczby ustalonej na każdy dzień.
5 Potem, oprócz nieustannej ofiary całopalnej, składali też ofiary zarówno w dni nowiu i we wszystkie uroczystości poświęcone Panu, jak i wtedy, gdy ktoś składał dobrowolną ofiarę dla Pana. 6 Od pierwszego dnia siódmego miesiąca zaczęli składać ofiary całopalne dla Pana, chociaż fundamenty pod świątynię Pana nie były jeszcze założone. 7 Wydawano też srebro dla kamieniarzy i cieśli, a także jedzenie i picie oraz oliwę dla Sydończyków i Tyryjczyków, aby sprowadzali drzewo cedrowe z Libanu drogą morską do Jafy, zgodnie z pozwoleniem udzielonym im przez Cyrusa, króla perskiego.
8 W drugim roku od ich przybycia do domu Boga w Jerozolimie, w drugim miesiącu, zabrali się do pracy: Zorobabel, syn Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, razem z resztą swoich braci, kapłanów i lewitów oraz ze wszystkimi, którzy wrócili do Jerozolimy z niewoli. Ustanowiono też lewitów powyżej dwudziestego roku życia, aby nadzorowali pracę w domu Pana.
9 Tak więc Jozue oraz jego synowie i bracia, Kadmiel oraz jego synowie i Judejczycy, wspólnie objęli nadzór nad wykonującymi pracę w domu Boga. Także synowie Chenadada oraz ich synowie i bracia, lewici.
10 Gdy budowniczowie położyli fundamenty pod świątynię Pana, wówczas ustawili się kapłani w świątecznych strojach, z trąbami, a lewici, potomkowie Asafa, z cymbałami, aby wielbić Pana, zgodnie z nakazem Dawida, króla Izraela. 11 I zaśpiewali, wielbiąc i wysławiając Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki nad Izraelem. A cały lud wznosił radosne okrzyki, wielbiąc Pana z powodu położenia fundamentów pod dom Pana.
12 Wielu starych kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy widzieli jeszcze dawną świątynię, głośno płakało podczas zakładania fundamentów tej nowej świątyni. Ale wielu też na cały głos wznosiło okrzyki radości. 13 I lud nie mógł odróżnić okrzyków radości od głosu płaczu, wyrażał bowiem swą radość tak głośno, że słychać go było z oddali.