Przeciw bałwochwalstwu
1 Doszło do mnie słowo Pana: 2 Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górom Izraela, prorokuj przeciw nim. 3 Powiedz: Góry Izraela, słuchajcie słowa Pana Boga: Tak mówi Pan Bóg do gór i pagórków, do potoków i dolin: Oto Ja sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze wyżyny. 4 Wasze ołtarze będą zburzone, wasze obeliski zostaną rozbite, a waszych pomordowanych rzucę przed wasze bożki. 5 Trupy synów Izraela położę przed ich bożkami i rozrzucę wasze kości wokół waszych ołtarzy. 6 We wszystkich waszych miejscach zamieszkania miasta zostaną zburzone a wyżyny spustoszone, żeby wasze ołtarze były zburzone i zniszczone, wasze bożki zostały połamane i usunięte, wasze obeliski były rozwalone, a wasze dzieła zniszczone. 7 Pomordowani padną pośród was i poznacie, że Ja jestem Panem. 8 Ale pozostawię wam ocalałych od miecza między narodami, gdy będziecie rozproszeni po krajach. 9 Wspomną Mnie wśród narodów wasi ocalali, tam, dokąd zostali uprowadzeni, którym skruszyłem ich cudzołożne serce, które ode Mnie odstąpiło, oraz ich oczy, które cudzołożyły z ich bożkami. Będą się brzydzić siebie z powodu zła, które czynili, i wszystkich swoich obrzydliwości. 10 I poznają, że Ja, Pan, nie na darmo mówiłem, iż uczynię im to zło.
11 Tak mówi Pan Bóg: Klaśnij w dłonie, tupnij nogą i mów: Ach! Z powodu wszystkich obrzydliwości domu Izraela padną od miecza, głodu i zarazy. 12 Kto będzie daleko, umrze od zarazy. Kto będzie blisko, padnie od miecza, a ten, kto pozostanie i będzie w oblężeniu, umrze z głodu. Dopełnię na nich Mego oburzenia. 13 I poznacie, że Ja jestem Panem, gdy ich pomordowani będą między swoimi bożkami, wokół ich ołtarzy, na każdym wyniosłym wzgórzu, na wszystkich szczytach górskich, pod każdym zielonym drzewem, pod każdym rozłożystym terebintem – w tym miejscu, gdzie składali przyjemną woń wszystkim bałwanom. 14 Wyciągnę przeciw nim Moją rękę i uczynię kraj ruiną oraz pustkowiem, od pustyni aż po Riblę, we wszystkich ich miejscach zamieszkania. I poznają, że Ja jestem Panem.