1 To są nazwy plemion: Od granicy północnej, idąc w kierunku Chetlon, do wejścia do Chamat i Chasar-Enan, obszar Damaszku będącego na północ, po stronie Chamat, od wschodu do zachodu, będzie należeć do Dana – jedna część.
2 Obok obszaru Dana, od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Asera – jedna część.
3 Obok obszaru Asera, od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Neftalego – jedna część.
4 Obok obszaru Neftalego, od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Manassesa – jedna część.
5 Obok obszaru Manassesa, od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Efraima – jedna część.
6 Obok obszaru Efraima, od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Rubena – jedna część.
7 Obok obszaru Rubena, od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Judy – jedna część.
8 Obok obszaru Judy, od strony wschodniej po stronę zachodnią, będzie dział, który ofiarujecie, szerokości dwudziestu pięciu tysięcy trzcin i długości takiej jak każda z części, od strony wschodniej po stronę zachodnią. Przybytek będzie w jego środku. 9 Dział, który ofiarujecie Panu, będzie mieć dwadzieścia pięć tysięcy trzcin długości, a szerokości dwadzieścia tysięcy. 10 Do nich, do kapłanów, będzie należeć święty dział: na północy dwadzieścia pięć tysięcy trzcin długości, na zachodzie dziesięć tysięcy szerokości, na wschodzie dziesięć tysięcy szerokości, na południu dwadzieścia pięć tysięcy długości – a w jego środku będzie przybytek Pana. 11 Do poświęconych kapłanów spośród synów Sadoka, którzy strzegli Mojej służby, a którzy nie zbłądzili, gdy błądzili synowie Izraela tak, jak zbłądzili lewici, 12 do nich będzie należał dar z daru kraju, najświętszy, obok obszaru lewitów. 13 Lewici otrzymają wzdłuż obszaru kapłanów obszar długości dwudziestu pięciu tysięcy trzcin i szerokości dziesięciu tysięcy. Całość będzie miała dwadzieścia pięć tysięcy długości i dziesięć tysięcy szerokości. 14 Nie będą z niej sprzedawać ani zamieniać, ani odstępować tej najlepszej części kraju, bo jest święta dla Pana.
15 Obszar pięciu tysięcy trzcin, który pozostał z dwudziestu pięciu tysięcy szerokości, jest zwyczajny, przeznaczony dla miasta na mieszkania i na wolną przestrzeń. Miasto będzie w jego środku. 16 Takie są jego wymiary: strona północna – cztery tysiące pięćset trzcin, strona południowa – cztery tysiące pięćset, strona wschodnia – cztery tysiące pięćset i strona zachodnia – cztery tysiące pięćset. 17 Miasto będzie mieć przestrzeń wolną, od północy: dwieście pięćdziesiąt trzcin, od południa: dwieście pięćdziesiąt, od wschodu: dwieście pięćdziesiąt i od zachodu: dwieście pięćdziesiąt. 18 Pozostała też część długości wzdłuż świętego daru: dziesięć tysięcy trzcin na wschód i dziesięć tysięcy na zachód. Jego plon będzie służył na utrzymanie tych, którzy pracują w mieście. 19 Robotnicy miasta ze wszystkich plemion Izraela będą go uprawiać. 20 Cały dar będzie miał wymiary: dwadzieścia pięć tysięcy trzcin na dwadzieścia pięć tysięcy. Ofiarujecie kwadrat, święty dar, wraz z posiadłością miasta.
21 A dla księcia będzie pozostała część z jednej i z drugiej strony świętego daru i posiadłości miasta, naprzeciw dwudziestu pięciu tysięcy trzcin do granicy wschodniej i na zachód, naprzeciw dwudziestu pięciu tysięcy trzcin do granicy zachodniej. Odpowiednio do innych, będzie należeć do księcia. Dar święty i przybytek świątyni będą w jej środku. 22 Posiadłość lewitów i posiadłość miasta będą w środku tego, co należy do księcia. Między obszarem Judy i między obszarem Beniamina będzie własność księcia.
23 Reszta plemion: od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Beniamina – jedna część.
24 Obok obszaru Beniamina, od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Symeona – jedna część.
25 Obok obszaru Symeona, od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Issachara – jedna część.
26 Obok obszaru Issachara, od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Zabulona – jedna część.
27 Obok obszaru Zabulona, od strony wschodniej po stronę zachodnią, do Gada – jedna część.
28 Obok obszaru Gada, po stronie południowej, na południe, będzie granica, od Tamar, wód Meribat Kadesz i potoku, aż do Wielkiego Morza.
29 To jest kraj, który przypadnie w dziedzictwo plemionom Izraela i takie są ich części – wyrocznia Pana Boga.
Nowa Jerozolima
30 Takie są wyjścia z miasta: Od strony północnej wymiar: cztery tysiące pięćset. 31 Bramy miasta są według imion plemion Izraela. Trzy bramy od północy: brama Rubena – jedna, brama Judy – jedna, brama Lewiego – jedna. 32 Od strony wschodniej: cztery tysiące pięćset. Trzy bramy: brama Józefa – jedna, brama Beniamina – jedna, brama Dana – jedna. 33 Strona południowa – wymiar: cztery tysiące pięćset. Trzy bramy: brama Symeona – jedna, brama Issachara – jedna, brama Zabulona – jedna. 34 Strona zachodnia: cztery tysiące pięćset. Trzy bramy: brama Gada – jedna, brama Asera – jedna, brama Neftalego – jedna. 35 Wokoło osiemnaście tysięcy trzcin. Odtąd nazwa miasta będzie: Pan jest tam.