Oblężenie
1 Ty, synu człowieczy, weź glinianą tabliczkę, połóż ją przed sobą i narysuj na niej miasto Jerozolimę. 2 Przedstawisz jego oblężenie. Zbudujesz szaniec, usypiesz wał i ustawisz obozy. Umieść tarany wokoło. 3 Weź żelazną patelnię, połóż ją jak mur żelazny między sobą a miastem i skieruj ku niemu twarz. Będzie w oblężeniu, a ty będziesz je oblegał. To jest znak dla domu Izraela.
Uprowadzenie
4 Ty zaś połóż się na lewym boku i złóż na nim winę domu Izraela. Odpowiednio do liczby dni, które będziesz leżał na boku, będziesz dźwigał ich winę. 5 Ja wyznaczam ci lata ich winy odpowiednio do liczby dni: Będziesz dźwigał winę domu Izraela przez trzysta dziewięćdziesiąt dni. 6 Dopełnisz ich i położysz się powtórnie na prawym boku. Będziesz dźwigał winę domu Judy przez czterdzieści dni. Wyznaczam ci jeden dzień za każdy rok. 7 Swoją twarz i swoje obnażone ramię zwrócisz na oblężoną Jerozolimę i będziesz prorokował przeciw niej. 8 Oto nakładam na ciebie pęta i nie obrócisz się z boku na bok, aż dopełnisz dni swego oblężenia.
Głód
9 Ty zaś weź sobie pszenicy, jęczmienia, bobu, soczewicy, prosa i orkiszu. Włożysz je do jednego naczynia i zrobisz sobie z nich chleb. Według liczby dni, przez które będziesz leżał na swym boku, będziesz go jadł – przez trzysta dziewięćdziesiąt dni. 10 Twój pokarm, który będziesz spożywał, będzie ważył dwadzieścia sykli na dzień. Będziesz go spożywał od czasu do czasu. 11 Wodę będziesz pił według miary. Szóstą część hinu będziesz pił od czasu do czasu. 12 Będziesz jadł jęczmienny podpłomyk, a będziesz go piekł na ich oczach, na grudkach odchodów ludzkich.
13 I powiedział Pan: Tak będą jedli synowie Izraela swój nieczysty chleb wśród narodów – tam, dokąd ich wypędzę. 14 Odpowiedziałem: Ach, Panie mój, Boże, oto nigdy się nie splugawiłem: Od swojej młodości aż dotąd nie jadłem padliny i rozszarpanego zwierzęcia, i nie miałem w swoich ustach nieczystego mięsa.
15 I powiedział do mnie: Patrz, daję ci nawóz bydlęcy, zamiast odchodów ludzkich. Na nim przygotujesz swój chleb. 16 Powiedział do mnie: Synu człowieczy, oto Ja łamię laskę chleba w Jerozolimie. Będą jedli chleb na wagę z lękiem i będą pili wodę odmierzoną w przygnębieniu. 17 Z powodu braku chleba i wody, jeden z drugim będą drżeli i marnieli w swej nieprawości.