Upadek góry Seir
1 Doszło do mnie słowo Pana: 2 Synu człowieczy, zwróć swoją twarz na górę Seir i prorokuj przeciw niej. 3 Powiedz jej: Tak mówi Pan Bóg:
Oto Ja jestem przeciw tobie, góro Seir.
Wyciągnę Moją rękę przeciw tobie.
Zamienię cię w pustkowie i zgliszcza.
4 Twoje miasta obrócę w ruinę,
ty zaś staniesz się pustkowiem.
I poznasz, że Ja jestem Panem.
5 Ponieważ jest w tobie wieczna nieprzyjaźń i wydałaś synów Izraela pod miecz w czasie ich nieszczęścia, w czasie ostatecznego ukarania, 6 więc: Na Moje życie – wyrocznia Pana Boga – obrócę cię w krew i krew będzie cię prześladować. Tak, nie miałaś krwi w nienawiści, więc krew będzie cię prześladować. 7 Górę Seir zamienię w odludzie i pustkowie oraz wytracę z niej przechodzącego i powracającego. 8 Jej góry napełnię jej pomordowanymi. Na twoich pagórkach, na twoich dolinach i we wszystkich twoich potokach padną polegli od miecza.
9 Zamienię cię w wieczne odludzie.
Twoje miasta nie będą zamieszkane.
I poznacie, że Ja jestem Panem.
10 Ty mówisz: Te dwa narody i te dwa kraje będą moimi! Wezmę je w posiadanie – a Pan tam przebywał, 11 dlatego: Na Moje życie – wyrocznia Pana Boga – będę działał według twojego gniewu i według twojej zapalczywości, gdy działałaś z nienawiści do nich. Dam się w nich poznać, gdy będę cię sądził. 12 Poznasz, że Ja, Pan, słyszałem wszystkie twoje obelgi, które wypowiadałaś przeciw górom Izraela, mówiąc: Są spustoszone! Nam zostały dane na pożarcie. 13 Wywyższałyście się nade Mnie swoimi ustami i urągałyście Mi swoimi słowami – Ja usłyszałem.
14 Tak mówi Pan Bóg: Ku radości całego kraju uczynię z ciebie pustkowie. 15 Jak ty cieszyłaś się, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak też tobie uczynię. Góra Seir stanie się pustkowiem i z nią cały Edom. Poznacie, że Ja jestem Panem.