Pieśń o karzącym mieczu
1 Doszło do mnie słowo Pana: 2 Synu człowieczy, były dwie ko-biety, córki jednej matki. 3 Uprawiały nierząd w Egipcie, w młodości uprawiały nierząd. Tam ściskano ich piersi, tam gnieciono ich dziewicze sutki. 4 Ich imiona: Ohola, starsza, i Oholiba, jej siostra. Zostały Moimi i urodziły synów i córki. Ich imiona: Samaria – Ohola i Jerozolima – Oholiba. 5 Ohola, należąc do Mnie, uprawiała nierząd. Pałała żądzą do swoich kochanków, wojowników asyryjskich, 6 ubranych w fioletową purpurę gubernatorów i namiestników. Wszyscy byli przystojnymi młodzieńcami i jeźdźcami dosiadającymi koni. 7 Oddawała się z nimi nierządowi, ze wszystkimi wybranymi Asyryjczykami. Skalała się z powodu tego wszystkiego, czego pożądała i z powodu wszystkich ich bożków. 8 Nie porzuciła swego nierządu z Egiptu, gdyż za jej młodości z nią sypiali. Oni gnietli jej dziewicze sutki i wylewali na nią swój nierząd. 9 Dlatego dałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków, których pożądała. 10 Oni odkryli jej nagość, zabrali jej synów i córki. Ją natomiast zabili mieczem. Stała się dla kobiet przestrogą. Dokonywano też nad nią sądów.
11 Widziała to jej siostra Oholiba, ale swą pożądliwość uczyniła bardziej znieprawioną niż jej, a swój nierząd bardziej niż nierząd jej siostry. 12 Zapałała żądzą do Asyryjczyków, gubernatorów, namiestników, wojowników ubranych wytwornie, jeźdźców dosiadających koni, wszystkich przystojnych młodzieńców. 13 Zobaczyłem, że się skalała. Postępowanie obu było takie samo. 14 Lecz pogrążyła się w nierządzie: Gdy zobaczyła mężczyzn wyrytych na ścianie, podobizny Chaldejczyków namalowane czerwienią, 15 którzy mieli pasy na biodrach, a na głowach upięte turbany – wszyscy wyglądali jak dostojni wojownicy, podobni do Babilończyków, którzy pochodzą z kraju chaldejskiego – 16 wtedy zapałała do nich pożądaniem od samego patrzenia i wysłała do nich posłów do Chaldei. 17 Przybyli więc do niej Babilończycy na łoże miłości i skalali ją swym nierządem. A kiedy skalała się z ich powodu, odwróciła się od nich z obrzydzeniem. 18 Ukazała swój nierząd i odkryła swą nagość. Odwróciłem się więc od niej z obrzydzeniem tak, jak odwróciłem się z obrzydzeniem od jej siostry. 19 Mnożyła swój nierząd, żeby sobie przypomnieć dni swojej młodości, gdy cudzołożyła w ziemi egipskiej. 20 Pożądała ich kochanków, których członki są jak członki u osłów, a ich wytrysk jak wytrysk u koni. 21 Powróciłaś do podłości swojej młodości, gdy w Egipcie ściskano twe sutki, ze względu na twoje młode piersi.
22 Dlatego, Oholibo, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja pobudzę przeciw tobie twych kochanków, od których się odwróciłaś z obrzydzeniem i zewsząd ich sprowadzę przeciw tobie: 23 Babilończyków i wszystkich Chaldejczyków, Pekod, Szoa i Koa, a z nimi wszystkich Asyryjczyków, przystojnych młodzieńców, gubernatorów, namiestników, dostojnych wojowników, wszystkich sławnych jeźdźców dosiadających koni. 24 Ruszą przeciw tobie zaprzęgi rydwanów, wozy z mnóstwem narodów. Puklerze, tarcze i szyszaki rozłożą się przeciw tobie wokoło. Przedłożę im sprawę i będą cię sądzili według swoich praw. 25 Przeciwko tobie obrócę Moją zapalczywość i postąpią z tobą surowo. Odetną ci nos i uszy. A to, co z ciebie pozostanie, padnie od miecza. Zabiorą ci twoich synów i twe córki, a to, co z ciebie pozostanie, strawi ogień. 26 Zedrą twoje ubrania i zabiorą przedmioty twojej ozdoby. 27 Położę kres twoim podłościom i twojemu nierządowi z ziemi egipskiej. Nie podniesiesz ku nim swoich oczu i nie będziesz już więcej wspominała Egiptu.
28 Tak bowiem mówi Pan Bóg: Oto Ja wydam cię w ręce tych, których nienawidzisz, w ręce tych, od których się odwróciłaś z obrzydzeniem. 29 Będą się odnosić do ciebie z nienawiścią. Zabiorą ci cały twój dorobek, zostawią cię nagą i gołą. Ukaże się nagość twojego nierządu, twojej podłości i twoich nierządnych czynów. 30 Tak zrobią z tobą z powodu twego nierządu z narodami, które naśladowałaś i skalałaś się ich bożkami. 31 Poszłaś drogą swojej siostry. Dam ci więc jej kielich w twoją rękę.
32 Tak mówi Pan Bóg:
Będziesz pić kielich twojej siostry,
głęboki i obszerny,
o wielkiej pojemności
– staniesz się pośmiewiskiem i szyderstwem.
33 Upojeniem i smutkiem będziesz napełniona.
Kielich zgrozy i opuszczenia,
kielich twojej siostry Samarii,
34 będziesz pić i wychylisz.
Jego skorupy pogryziesz
i poranisz swe piersi,
bo Ja powiedziałem – wyrocznia Pana Boga.
35 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ zapomniałaś o Mnie i odwróciłaś się do Mnie plecami, także więc i ty znoś swe podłości i swój nierząd.
36 Pan powiedział mi: Synu człowieczy, czy będziesz sądził Oholę i Oholibę? Oznajmij im ich obrzydliwości, 37 bo cudzołożyły. Krew jest na ich rękach. Cudzołożyły ze swymi bożkami. Także swoich synów, których Mi urodziły, przeprowadzały przez ogień na pożarcie. 38 I jeszcze to Mi czyniły: Skalały w owym dniu Mój przybytek i zbezcześciły Moje szabaty. 39 Gdy zabiły swych synów dla swoich bożków, weszły w tym dniu do Mojego przybytku, aby go bezcześcić. Tak oto postępowały w Moim domu. 40 Także, gdy posłały do mężczyzn, pochodzących z daleka, do których został posłany poseł, i oto przybyli ci, dla których się myłaś, malowałaś swe oczy i zakładałaś ozdoby. 41 Leżałaś na wytwornym łożu, przed tobą był nakryty stół i stawiałaś na nim Moje kadzidło i Moją oliwę. 42 Wrzawa beztroskiego tłumu rozlegała się u niej z powodu mnóstwa ludzi. Do tych mężczyzn dołączali pijacy sprowadzeni z pustyni. Zakładali bransolety na swe ręce i ozdobny diadem na swe głowy. 43 Wtedy powiedziałem do zniszczonej cudzołóstwem: Teraz i ona będzie się oddawać nierządowi. 44 Przychodzono do niej, jak się przychodzi do kobiety nierządnej. Tak przychodzili do Oholi i Oholiby, kobiet rozpustnych.
45 Sprawiedliwi ludzie będą je sądzili według prawa o cudzołożnicach i według prawa o przelewających krew, bo są one cudzołożnicami i krew jest na ich rękach. 46 Tak bowiem mówi Pan Bóg: Zwoła się przeciw nim zgromadzenie i zostaną wydane na postrach i na łup. 47 Zgromadzenie ukamienuje je i rozsieka mieczami. Wymordują ich synów oraz córki, a ich domy spalą. 48 Sprawię, że ustanie w kraju rozwiązłość. Wszystkie kobiety otrzymają przestrogę i nie będą naśladować waszej podłości. 49 Obarczą was waszymi podłościami, będziecie znosić grzechy waszych bożków i poznacie, że Ja jestem Panem Bogiem.