Odpowiedzialność osobista
1 Doszło do mnie słowo Pana: 2 Dlaczego powtarzacie między sobą to przysłowie o ziemi Izraela:
Ojcowie jedzą niedojrzałe grono,
a dzieciom zęby cierpną.
3 Na Moje życie, wyrocznia Pana Boga – nie będziecie już więcej powtarzać tego przysłowia w Izraelu. 4 Oto każde życie jest Moje. Zarówno życie ojca, jak życie syna, są Moje. Ta osoba, która grzeszy, ta umrze. 5 Mężczyzna, który jest sprawiedliwy, wykonuje prawo i sprawiedliwość, 6 nie je na wyżynach, nie podnosi swych oczu ku bożkom domu Izraela, nie hańbi żony swego bliźniego, nie zbliża się do żony w czasie jej miesięcznego krwawienia, 7 nikogo nie uciska, zwraca zastaw dłużnikowi, nie dokonuje grabieży, daje swój chleb głodnemu, okrywa nagiego, 8 nie uprawia lichwy, nie pobiera procentu, odwraca swoją rękę od nieprawości, wydaje sprawiedliwy wyrok w sprawie pomiędzy jednym człowiekiem a drugim, 9 postępuje według Moich zakazów, przestrzega Moich praw, żeby czynić prawość – ten jest sprawiedliwy. Na pewno będzie żył – wyrocznia Pana Boga.
10 Lecz jeśli zrodzi syna gwałtownika, który przelewa krew, popełnia jedno z tych przestępstw, 11 – a ojciec nie zrobił żadnej z tych rzeczy – jeśli więc spożywa na górach, hańbi żonę swego bliźniego, 12 uciska ubogiego i potrzebującego, dokonuje grabieży, nie zwraca zastawu, podnosi swe oczy ku bożkom, czyni obrzydliwość, 13 uprawia lichwę i pobiera procent – na pewno nie będzie żył. Popełniał wszystkie te obrzydliwości, na pewno umrze. Jego krew spadnie na niego.
14 I gdyby zrodził syna, który widziałby wszystkie grzechy swego ojca, które popełnił – zobaczyłby i nie robiłby nic podobnego – 15 jeśliby nie jadł na górach, nie podnosił oczu ku bałwanom domu Izraela, nie hańbił żony swego bliźniego, 16 nie uciskał nikogo, nie brał zastawu, nie dokonywał grabieży, dawał swój chleb głodnemu, okrywał szatą nagiego, 17 odwracał rękę od nieprawości, nie pobierał lichwy i procentu, spełniał Moje prawo i postępował według Moich nakazów – to on nie umrze z winy swego ojca. Na pewno będzie żył. 18 Jego ojciec, ponieważ stosował przemoc, dopuszczał się grabieży, robił to, co nie było dobre pośród swego ludu, to on umrze z własnej winy.
19 Mówicie: Dlaczego syn nie ponosi winy ojca? Ale syn wypełniał prawo i sprawiedliwość. Przestrzegał wszystkich Moich nakazów i je spełniał. Na pewno będzie żył. 20 Ta osoba, która grzeszy, umrze. Syn nie poniesie winy ojca, ojciec nie poniesie winy syna. Sprawiedliwego spotka sprawiedliwość, a bezbożność spotka bezbożnego.
21 Bezbożny, który odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełniał i będzie strzegł wszystkich Moich nakazów, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. 22 Żadne jego przestępstwo, które popełnił, nie będzie mu pamiętane. Będzie żył przez swą sprawiedliwość, którą czynił. 23 Czy rzeczywiście pragnę śmierci bezbożnego? – Wyrocznia Pana Boga – Czy raczej tego, aby się odwrócił od swego postępowania i żył?
24 Jeśli sprawiedliwy odwróci się od swej sprawiedliwości i dopuści się nieprawości, podobnie jak bezbożny dopuszcza się wszelkiej obrzydliwości, to czy będzie żył? Żaden z jego sprawiedliwych czynów nie będzie pamiętany. Z powodu swego sprzeniewierzenia się, którego się dopuszczał, i przez swój grzech, którym zgrzeszył, przez nie umrze. 25 Mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie – proszę – domu Izraela: Czy Moje postępowanie nie jest słuszne, czy to wasze postępowanie nie jest słuszne? 26 Gdy sprawiedliwy odwróci się od swej sprawiedliwości i będzie czynił bezprawie i umrze z tego powodu, to z powodu bezprawia, które czynił, umrze.
27 Gdy bezbożny odwróci się od swej bezbożności, którą czynił, i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, wtedy zachowa swoje życie. 28 Zobaczył bowiem i odwrócił się od wszystkich swoich przestępstw, które czynił, na pewno będzie żył, nie umrze. 29 Dom Izraela mówi jednak: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Czy Moje postępowanie nie jest słuszne, domu Izraela, czy to raczej wasze postępowanie nie jest słuszne?
30 Dlatego każdego z was, domu Izraela, osądzę według jego postępowania – wyrocznia Pana Boga. Powróćcie! Odwróćcie się od wszystkich waszych przestępstw. Niech nie będą dla was okazją do grzechu. 31 Odrzućcie od siebie wszystkie wasze przestępstwa, którymi buntowaliście się i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? 32 Nie pragnę bowiem śmierci tego, który umiera – wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie się, abyście żyli!