Nieużyteczne drzewo winorośli
1 Doszło do mnie słowo Pana: 2 Synu człowieczy, czym góruje drzewo winorośli nad drzewem każdej latorośli, którą mają drzewa lasu? 3 Czy bierze się z niego drewno, by zrobić narzędzie? Czy robi się z niego kołek, żeby zawiesić na nim jakikolwiek sprzęt? 4 Oto rzuca się je na pastwę ognia. Ogień pożarł oba jego końce, jego środek został spalony. Czy nada się na narzędzie? 5 Oto, gdy było nietknięte, nie używano go na narzędzie. Teraz zaś, gdy ogień je pożarł i spalił, użyje się go jeszcze na narzędzie? 6 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Jak drewno winorośli wśród drzew lasu, które dałem na pastwę ognia, tak wydam mieszkańców Jerozolimy. 7 Zwrócę przeciw nim swoje oblicze. Z ognia wyszli, ale ogień ich pożre. Poznacie, że Ja jestem Panem, gdy zwrócę przeciw nim swoje oblicze. 8 Kraj zamienię w pustkowie, ponieważ dopuścili się niewierności – wyrocznia Pana Boga.