Przeciw fałszywym prorokom
1 Doszło do mnie słowo Pana: 2 Synu człowieczy, prorokuj przeciw prorokom Izraela, którzy wieszczą. Powiedz samozwańczym prorokom: Słuchajcie słowa Pana: 3 Tak mówi Pan Bóg: Biada głupim prorokom, którzy idą za swym natchnieniem, a nic nie widzieli! 4 Izraelu, twoi prorocy są jak lisy w ruinach. 5 Nie weszliście w wyłomy, nie zbudowaliście muru dla domu Izraela, żeby przetrwał w walce w dzień Pana. 6 Mają daremne widzenia i kłamliwe wróżby. Mówią: Wyrocznia Pana, a Pan ich nie posłał. Spodziewają się, że spełni się słowo. 7 Czy nie mieliście daremnych widzeń i nie wygłaszaliście kłamliwych wróżb, mówiąc: Wyrocznia Pana, a Ja nie przemawiałem?
8 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ mówiliście rzeczy daremne i widzieliście kłamstwo, dlatego Ja jestem przeciw wam – wyrocznia Pana Boga. 9 Moja ręka będzie przeciw prorokom widzącym marność i wróżącym kłamstwo. Nie będą w zgromadzeniu Mojego ludu, w poczet domu Izraela nie zostaną wpisani i nie wejdą do ziemi Izraela. Poznacie, że Ja jestem Pan Bóg. 10 Właśnie dlatego, że zwodzą Mój lud, mówiąc: Pokój, a nie ma pokoju. On buduje ścianę, a oto oni pokrywają ją tynkiem. 11 Powiedz tynkarzom: Tynk odpadnie. Stanie się, że ześlę ulewny deszcz, spadnie grad, zerwie się gwałtowny wiatr, 12 i oto runie ściana. Czy nie spytają was: Gdzie jest zaprawa, którą tynkowaliście?
13 Dlatego tak mówi Pan Bóg: W Moim oburzeniu wzbudzę gwałtowny wiatr, przez Mój gniew spadnie ulewny deszcz i w Mojej zapalczywości grad na zniszczenie. 14 Zburzę ścianę, którą pokryliście tynkiem. Zrównam ją z ziemią. Zostaną odsłonięte jej fundamenty. Runie i zginiecie pod nią. Poznacie, że Ja jestem Panem. 15 Dopełnię Mego oburzenia na ścianie i na pokrywających ją tynkiem. I powiem wam: Nie ma ściany, nie ma tynkujących ją 16 – proroków Izraela prorokujących dla Jerozolimy i mających dla niej widzenie pokoju, choć nie ma pokoju – wyrocznia Pana Boga.
Przeciw fałszywym prorokiniom
17 Ty zaś, synu człowieczy, zwróć swe oblicze na córki twojego ludu, które prorokują samozwańczo. Prorokuj przeciw nim 18 i powiedz: Tak mówi Pan Bóg: Biada szykującym opaski na każdy przegub ręki, robiącym zasłony na głowę wszelkiego rozmiaru, dla złowienia dusz! Będziecie łowić dusze Mojego ludu, a wasze dusze będą żyć? 19 Bezcześciłyście Mnie przed Moim ludem dla garści jęczmienia, dla kawałka chleba, żeby uśmiercać dusze, które nie powinny umrzeć, i żeby żyły dusze, które nie powinny żyć, gdy okłamujecie Mój lud, który słucha kłamstwa.
20 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto Ja jestem przeciw waszym opaskom, którymi wy łowicie ich dusze jak ptaki. Zerwę je z waszych ramion i wypuszczę dusze, które wy złowiłyście jak ptaki. 21 Zerwę wasze zasłony. Wyzwolę Mój lud z waszych rąk. Nie będą dłużej łupem w waszych rękach i poznacie, że Ja jestem Panem. 22 Ponieważ kłamstwo napełnia bólem serce sprawiedliwego – Ja nie sprawiłem mu bólu – a wzmacnia ręce bezbożnego, by nie zawrócił ze swej złej drogi, żeby żyć, 23 dlatego nie będziecie mieć próżnych widzeń, nie będziecie już więcej wieścić wróżb. Wyzwolę Mój lud z waszych rąk i poznacie, że Ja jestem Panem.