Namiot Spotkania i kapłani
1 Pan powiedział do Mojżesza: 2 W pierwszym dniu pierwszego miesiąca ustawisz Przybytek, Namiot Spotkania. 3 Umieścisz tam Arkę Świadectwa i przykryjesz ją zasłoną. 4 Wniesiesz stół i ustawisz to, co trzeba, wniesiesz też świecznik i ustawisz jego lampy. 5 Przed Arką Świadectwa postawisz złoty ołtarz do kadzenia, a przy wejściu do Przybytku zawiesisz zasłonę. 6 Przed wejściem do Przybytku, Namiotu Spotkania postawisz ołtarz całopalenia. 7 Między Namiotem Spotkania a ołtarzem umieścisz kadź i nalejesz w nią wodę. 8 Dookoła wytyczysz dziedziniec i przy wejściu do niego zawiesisz kotarę. 9 Potem weźmiesz olej do namaszczania i namaścisz Przybytek i wszystko, co w nim się znajduje. Poświęcisz go wraz ze wszystkimi jego przyborami i stanie się święty. 10 Namaścisz też ołtarz całopalenia wraz ze wszystkimi jego przyborami. Poświęcisz go i stanie się najświętszy. 11 Namaścisz również kadź razem z podstawą i też ją poświęcisz. 12 Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synów do wejścia do Namiotu Spotkania i obmyjesz ich wodą. 13 Ubierzesz Aarona w święte szaty, namaścisz go i poświęcisz, aby Mi służył jako kapłan. 14 Następnie przyprowadzisz jego synów i ubierzesz ich w tuniki. 15 Namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca i będą Mi służyć jako kapłani. Przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia. 16 Mojżesz uczynił wszystko, co Pan mu nakazał.
17 Przybytek został ustawiony pierwszego dnia pierwszego miesiąca drugiego roku. 18 Mojżesz ustawił Przybytek, umieścił jego podstawy, ustawił jego deski, założył poprzeczki i postawił słupy. 19 Rozciągnął namiot nad Przybytkiem, nakrywając go z góry przykryciem, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. 20 Następnie wziął Świadectwo i złożył je do Arki, założył drążki do Arki, a na wierzchu położył przebłagalnię. 21 Następnie wniósł Arkę do Przybytku, zawiesił zasłonę, którą zakrył Arkę Świadectwa, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
22 W Namiocie Spotkania z północnej części Przybytku przed zasłoną postawił stół. 23 Położył na nim rząd chlebów przed Panem, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
24 W Namiocie Spotkania naprzeciw stołu, po południowej stronie Przybytku umieścił świecznik. 25 I umieścił lampy przed Panem, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
26 Postawił też ołtarz ze złota w Namiocie Spotkania przed zasłoną 27 i rozpalił na nim wonne kadzidło, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi.
28 Przy wejściu do Przybytku zawiesił kotarę. 29 Przy wejściu do Przybytku, Namiotu Spotkania ustawił też ołtarz całopalenia, i złożył na nim ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
30 Między Namiotem Spotkania a ołtarzem umieścił kadź i nalał tam wody do obmywania. 31 Mojżesz, Aaron i jego synowie obmywali tam ręce i nogi. 32 Gdy wchodzili do Namiotu Spotkania i gdy zbliżali się do ołtarza, zawsze się obmywali, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
33 Na koniec dookoła Przybytku i ołtarza urządził dziedziniec, a przy wejściu na dziedziniec zawiesił kotarę. W ten sposób Mojżesz ukończył to dzieło.
Obecność Pana w Przybytku
34 Wtedy obłok zakrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła Przybytek. 35 Mojżesz nie mógł wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniła Przybytek. 36 Zawsze, gdy obłok unosił się nad Przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę. 37 A gdy obłok się nie unosił, wtedy nie wyruszali w drogę, pozostając, aż do dnia, gdy się podniósł. 38 Gdyż w czasie całej ich wędrówki obłok Pana w ciągu dnia znajdował się nad Przybytkiem, nocą zaś wszyscy Izraelici widzieli tam ogień.