1 Niech więc Besaleel i Oholiab oraz każdy uzdolniony człowiek, któremu Pan dał mądrość i rozum potrzebny do wykonywania wszelkich prac przy świętym przybytku, zrobią wszystko, co nakazał Pan.
2 Mojżesz wezwał zatem Besaleela i Oholiaba, i wszystkich uzdolnionych ludzi, którym Pan dał mądre serce, wszystkich, których serce skłaniało, aby przystąpić do pracy i ją wykonać. 3 Wzięli oni od Mojżesza wszystkie dary, które Izraelici przynieśli, aby zostały wykonane prace potrzebne do służby w świątyni. Każdego ranka nadal przynoszono do niego dobrowolne dary. 4 A każdy z uzdolnionych wykonawców wszystkich prac potrzebnych do służby w świętym przybytku odszedł od pracy, którą dotąd wykonywał. 5 Powiedzieli do Mojżesza: Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania tego, co Pan kazał wykonać. 6 Mojżesz rozkazał więc, aby ogłoszono w obozie: Niech już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta, nie przynosi darów ofiarnych na święty przybytek. I lud przestał przynosić. 7 A zapasu było pod dostatkiem, aby wykonać wszystkie prace i jeszcze zbywało.
Siedziba Pana
8 Wszyscy mistrzowie wśród wykonawców prac sporządzili Przybytek z dziesięciu zasłon z kręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, i z karmazynu z artystycznie wyhaftowanymi na nich cherubami. 9 Wszystkie zasłony miały jednakowe wymiary: dwadzieścia osiem łokci długości i cztery łokcie szerokości. 10 I spiął ze sobą pięć zasłon i następne pięć zasłon również spiął ze sobą. 11 Na brzegu każdej zasłony zrobił na końcu spięcia pętle z fioletowej purpury. Tak samo zrobił na brzegu ostatniej zasłony na końcu spięcia. 12 Zrobił pięćdziesiąt pętli na jednej zasłonie i pięćdziesiąt pętli na brzegu zasłony na końcu spięcia. Pętle zostały umieszczone naprzeciw siebie. 13 Zrobił też pięćdziesiąt złotych haczyków i spiął nimi zasłony tak, że Przybytek stał się całością.
14 Z koziej sierści zrobił jedenaście zasłon będących nakryciem nad Przybytkiem. 15 Każda z jedenastu zasłon miała te same rozmiary: trzydzieści łokci długości i cztery łokcie szerokości. 16 Osobno spiął pięć zasłon i osobno sześć. 17 Zrobił też pięćdziesiąt pętli na brzegu każdej zasłony będącej ostatnią ze spiętych i pięćdziesiąt pętli na brzegu zasłony drugiego spięcia. 18 Potem zrobił pięćdziesiąt miedzianych haczyków, aby spiąć namiot w jedną całość. 19 Nakrycie namiotu wykonał ze skór baranich farbowanych na czerwono, a wierzch – ze skór borsuków.
20 Z drzewa akacjowego zrobił ustawione pionowo deski do Przybytku. 21 Każda deska miała dziesięć łokci długości i półtora łokcia szerokości. 22 Każda deska miała dwa czopy osadzone jeden przy drugim. Tak zrobił przy wszystkich deskach Przybytku. 23 Zrobił do Przybytku dwadzieścia desek na ścianę południową. 24 Zrobił też czterdzieści srebrnych podstaw pod dwadzieścia desek – po dwie podstawy pod każdą deskę do dwóch jej czopów. 25 Na drugą, północną ścianę Przybytku również zrobił dwadzieścia desek. 26 I czterdzieści srebrnych podstaw – po dwie podstawy pod każdą deskę. 27 Na tylną, zachodnią ścianę Przybytku zrobił sześć desek. 28 Z dwu desek zrobił narożniki tylnej ściany Przybytku. 29 Były spojone po dwie od spodu i z wierzchu za pomocą jednego pierścienia. Tak zrobił z każdą parą tworzącą narożniki. 30 Było więc osiem desek i szesnaście podstaw ze srebra – po dwie podstawy pod każdą deskę.
31 Z drzewa akacjowego zrobił też poprzeczki: pięć do desek na jedną ścianę Przybytku, 32 pięć poprzeczek do desek na drugą stronę Przybytku i pięć do desek na tylną, zachodnią stronę Przybytku. 33 Środkową poprzeczkę zrobił tak, że przechodziła przez środek desek od końca do końca. 34 Deski te pokrył złotem i zrobił na nich pierścienie ze złota jako uchwyty dla poprzeczek. Poprzeczki też pokrył złotem.
35 Z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru zrobił kotarę, a na niej artystycznie wyhaftował cheruby. 36 Zrobił do niej cztery słupy z drzewa akacjowego i pokrył je złotem, a do nich haki ze złota, i odlał do nich cztery srebrne podstawy. 37 Przy wejściu do namiotu zrobił haftowaną zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. 38 Do niej zaś pięć słupów z haczykami, których wierzch i klamry pokrył złotem, a do nich pięć miedzianych podstaw.