Wyświęcenie kapłanów
1 A tak postąpisz z nimi, aby ich wyświęcić na Moich kapłanów: Weźmiesz jednego młodego cielca i dwa barany bez skazy. 2 Chleb niekwaszony i niekwaszone placki, zagniecione z oliwą i niekwaszone podpłomyki posmarowane oliwą. Przyrządzisz to z najlepszej pszennej mąki. 3 Włożysz je do jednego kosza i przyniesiesz w koszu na ofiarę razem z cielęciem i dwoma baranami. 4 Aaronowi i jego synom każesz zbliżyć się do wejścia do Namiotu Spotkania i obmyjesz ich wodą. 5 Weźmiesz szaty i ubierzesz Aarona w tunikę, w wierzchnią szatę, w efod i pektorał, i przewiążesz go pasem efodu. 6 Na głowę włożysz mu zawój, a do niego przytwierdzisz święty diadem. 7 Potem weźmiesz olej do namaszczania, wylejesz na jego głowę i go namaścisz. 8 Następnie każesz podejść jego synom i ubierzesz ich w tuniki. 9 Aarona i jego synów przepaszesz pasem i włożysz im na głowy tiary. Urząd kapłański na mocy ustawy na wieki będzie należał do nich. Wprowadzisz Aarona i jego synów w czynności kapłańskie. 10 Następnie przed Namiot Spotkania przyprowadzisz cielę, a Aaron i jego synowie położą ręce na głowie tego cielęcia. 11 Potem zarżniesz cielę przed Panem przy wejściu do Namiotu Spotkania. 12 Weźmiesz z krwi cielca i pomażesz palcem rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza. 13 Weźmiesz cały tłuszcz okrywający wnętrzności i płat tłuszczu z wątroby, dwie nerki i tłuszcz, który jest na nich, i spalisz to na ołtarzu. 14 A mięso tego cielęcia, jego skórę i odchody spalisz w ogniu na zewnątrz obozu. To jest ofiara przebłagalna za grzech. 15 Weźmiesz też jednego barana, a Aaron i jego synowie położą ręce na jego głowie. 16 Zarżniesz tego barana, weźmiesz jego krew i pokropisz ołtarz dookoła. 17 Pokroisz tego barana na części, obmyjesz jego wnętrzności i nogi i położysz je na tych częściach i na głowie. 18 A całego barana spalisz na ołtarzu. Jest to ofiara całopalna dla Pana, miła woń, ofiara spalana dla Pana. 19 Potem weźmiesz drugiego barana, a Aaron i jego synowie położą ręce na jego głowie. 20 Zarżniesz tego barana, weźmiesz trochę jego krwi i pomażesz czubek prawego ucha Aarona i czubek prawych uszu jego synów oraz kciuki ich prawych rąk i wielkie palce ich prawych nóg. Pokropisz też krwią ołtarz dookoła. 21 Weźmiesz trochę krwi, która jest na ołtarzu, i trochę olejku do namaszczania i pokropisz Aarona i jego szaty oraz jego synów i ich szaty. W ten sposób on i jego szaty oraz jego synowie i ich szaty będą poświęcone. 22 Weźmiesz z tego barana tłuszcz i ogon oraz tłuszcz okrywający wnętrzności, i płat tłuszczu z wątroby, dwie nerki i tłuszcz, który jest na nich, i prawy udziec, gdyż jest to baran ofiary wyświęcenia. 23 Jeden okrągły chleb i jeden placek chlebowy na oliwie i jeden podpłomyk z kosza przaśników, który jest przed Panem. 24 To wszystko położysz na dłoniach Aarona i na dłoniach jego synów i wykonasz nimi obrzęd kołysania przed Panem. 25 Potem odbierzesz je z ich rąk i spalisz na ołtarzu jako ofiarę całopalną, na miłą woń przed Panem. To jest ofiara spalana dla Pana. 26 Z piersi barana ofiary wyświęcenia weźmiesz mostek przypadający Aaronowi i wykonasz nim obrzęd kołysania przed Panem. To przypadnie ci w udziale. 27 A mostek kołysania i udziec podnoszenia z barana ofiary wyświęcenia, które były kołysane i podnoszone, oddzielisz jako rzecz świętą, jako należące do Aarona i jego synów. 28 To przypadnie w udziale Aaronowi i jego synom zgodnie z wieczną ustawą od Izraelitów, gdyż jest to dar podnoszenia, a dar podnoszenia od Izraelitów będzie ofiarą wspólnotową z ich ofiar dziękczynnych dla Pana. 29 Święte szaty, które ma Aaron, będą po nim należały do jego synów, aby byli w nich namaszczani i wprowadzani w czynności kapłańskie. 30 Przez siedem dni będzie je wkładał ten z jego synów, który po nim zostanie kapłanem. On będzie przychodził do Namiotu Spotkania, aby pełnić służbę w Miejscu Świętym. 31 Weźmiesz barana ofiary wyświęcenia i w Miejscu Świętym ugotujesz jego mięso. 32 A Aaron i jego synowie będą jedli mięso barana oraz chleb znajdujący się w koszu przy wejściu do Namiotu Spotkania. 33 Będą jeść to, co było dla ich oczyszczenia, aby ich wprowadzić w czynności kapłańskie i wyświęcić. Ale nikt inny nie będzie tego jadł, gdyż jest to rzecz święta. 34 Jeśli zaś do rana zostanie coś z mięsa wyświęcenia oraz z chleba, to pozostałości spalisz w ogniu. Nie będzie spożywane, ponieważ jest to rzecz święta. 35 We wszystkim postąpisz z Aaronem i z jego synami tak, jak ci nakazałem. Siedem dni będziesz ich wyświęcał. 36 Codziennie będziesz składał cielę na ofiarę przebłagalną za grzech jako przebłaganie i oczyścisz ołtarz, składając na nim ofiarę przebłagania, i namaścisz go, aby go poświęcić. 37 Przez siedem dni będziesz dokonywał przebłagania na ołtarzu, poświęcisz go i stanie się najświętszym ołtarzem. Cokolwiek dotknie tego ołtarza, będzie święte.
Ofiary codzienne
38 Oto, co będziesz składał na ołtarzu: Dwa jednoroczne baranki każdego dnia, po wieczne czasy. 39 Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego baranka pod wieczór. 40 Wraz z każdym barankiem dasz również dziesiątą część miary najlepszej mąki zmieszanej z czwartą częścią hinu wytłoczonej oliwy, a jako ofiarę płynną jedną czwartą część hinu wina. 41 A drugiego baranka ofiarujesz pod wieczór z taką samą ofiarą pokarmową jak rano i z taką samą ofiarą płynną, jako przyjemną woń na ofiarę spalaną dla Pana. 42 Będzie to nieustanna ofiara całopalna składana przed Panem z pokolenia na pokolenie u wejścia do Namiotu Spotkania, gdzie będę się z wami spotykał i rozmawiał z tobą. 43 Tam będę się spotykał z Izraelitami, a miejsce to zostanie uświęcone Moją chwałą. 44 Uświęcę też Namiot Spotkania i ołtarz. Aarona zaś i jego synów poświęcę jako Moich kapłanów. 45 Zamieszkam pomiędzy Izraelitami i będę dla nich Bogiem. 46 I poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, aby zamieszkać między nimi. Ja, Pan, ich Bóg.