Ołtarz ofiarny
1 Z drzewa akacjowego zrobisz też kwadratowy ołtarz, o długości pięciu łokci, szerokości pięciu łokci i wysokości trzech łokci. 2 Na jego czterech narożnikach zrobisz rogi, które będą tworzyć z nim całość i pokryjesz go miedzią. 3 Zrobisz do niego popielnice na zalany tłuszczem popiół, łopatki, misy, widełki i naczynia na rozżarzone węgle. Wszystkie te przybory zrobisz z miedzi. 4 Z miedzi zrobisz do niego kratę jak siatkę, a na czterech rogach tej kraty zrobisz cztery miedziane pierścienie. 5 Umieścisz ją pod obramowaniem ołtarza tak, aby krata sięgała do połowy ołtarza. 6 Zrobisz też drążki do ołtarza z drzewa akacjowego i pokryjesz je miedzią. 7 Drążki te będą wkładane w pierścienie i będą umieszczane po obu stronach ołtarza, gdy będzie się go przenosić. 8 Zrobisz go z desek, aby był pusty. Niech uczynią tak, jak pokazano ci na górze.
Zasłony na dziedzińcu Przybytku
9 Tak urządzisz dziedziniec Przybytku: zasłony ze skręconego bisioru na południe po prawej stronie dziedzińca będą miały sto łokci długości po jednej stronie. 10 Będzie też do nich dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z miedzi, a na słupach haki i klamry ze srebra. 11 Również po stronie północnej będą zasłony o długości stu łokci, do nich dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z miedzi, a na słupach haki i klamry ze srebra. 12 Zasłony na szerokości dziedzińca od strony zachodniej będą miały pięćdziesiąt łokci długości, do nich dziesięć słupów i dziesięć podstaw. 13 Szerokość dziedzińca po stronie wschodniej będzie wynosiła pięćdziesiąt łokci. 14 Piętnaście łokci zasłon na jedną stronę i do nich trzy słupy i trzy podstawy. 15 I na drugą stronę piętnaście łokci zasłon, do nich trzy słupy i trzy podstawy. 16 Przy wejściu na dziedziniec będzie znajdować się haftowana zasłona o długości dwudziestu łokci z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. Do niej cztery słupy i cztery podstawy. 17 Wszystkie słupy dookoła dziedzińca będą miały srebrne klamry, do nich srebrne haki i podstawy z miedzi. 18 Długość dziedzińca będzie wynosiła sto łokci, szerokość pięćdziesiąt, a wysokość pięć łokci, zasłony będą z kręconego bisioru, a podstawy z miedzi. 19 Wszystkie naczynia używane w Przybytku, wszystkie jego paliki i wszystkie paliki dziedzińca będą z miedzi.
Olej do lampy
20 Rozkażesz Izraelitom, aby do stałego podtrzymywania światła w lampie przynieśli ci oliwę z oliwek, czy-stą, wytłoczoną. 21 W Namiocie Spotkania przed zasłoną znajdującą się przed Arką Świadectwa, będzie ją przygotowywał Aaron i jego synowie, aby płonęła przed Panem od wieczora do rana. To będzie wieczna ustawa dla wszystkich pokoleń Izraelitów.