Ofiary Izraelitów
1 Pan przemówił do Mojżesza: 2 Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie dar ofiarny: od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, zbierzcie dla Mnie dar ofiarny. 3 Darem ofiarnym, który od nich zbierzecie, będzie złoto, srebro i miedź, 4 fioletowa i czerwona purpura, karmazyn, bisior i sierść kozia, 5 skóry baranie farbowane na czerwono, skóry borsuków i drzewo akacjowe, 6 oliwa do świecznika, wonności na olej do namaszczania i do wonnego kadzidła, 7 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału. 8 Zbudują Mi też świątynię, abym zamieszkał wśród nich. 9 Wykonacie to według wzoru Przybytku i według wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę.
Arka Przymierza
10 Z drzewa akacjowego sporządzą arkę o długości dwu i pół łokcia, szerokości półtora łokcia i wysokości półtora łokcia. 11 Od wewnątrz i na zewnątrz pokryjesz ją czystym złotem i otoczysz złotym wieńcem. 12 Odlejesz do niej cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je do czterech jej krawędzi. Dwa pierścienie po jednej stronie i dwa pierścienie po drugiej stronie. 13 Zrobisz też drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. 14 Drążki włożysz w pierścienie po bokach arki, aby na nich nosić arkę. 15 Drążki te będą znajdować się w pierścieniach arki i nie będzie się ich wyjmować. 16 Do arki włożysz Świadectwo, które ci dam. 17 Z czystego złota zrobisz przebłagalnię, o długości dwu i pół łokcia i szerokości półtora łokcia. 18 Na obu krawędziach przebłagalni zrobisz też dwa cheruby z kutego złota. 19 Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Cheruby zrobicie wraz z przebłagalnią, na dwóch jego krawędziach. 20 Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte ku górze, będą okrywać przebłagalnię swoimi skrzydłami, a ich twarze będą zwrócone ku sobie. Twarze cherubów będą zwrócone w stronę przebłagalni. 21 Przebłagalnię położysz na wierzchu arki, a do arki włożysz Świadectwo, które ci dam. 22 Tam będę się z tobą spotykał i sponad przebłagalni, spomiędzy dwóch cherubów, które znajdują się na Arce Świadectwa, będę rozmawiał o wszystkich nakazach, które przekażę ci dla Izraelitów.
Stół na chleby pokładne
23 Z drzewa akacjowego zrobisz stół o długości dwu łokci, szerokości jednego łokcia i wysokości półtora łokcia. 24 Pokryjesz go czystym złotem i otoczysz złotym wieńcem. 25 Wokół niego zrobisz listwę o szerokości dłoni i otoczysz ją złotym wieńcem. 26 Zrobisz też do niego cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je na czterech rogach tam, gdzie znajdują się cztery nogi. 27 Przy listwie będą się znajdować pierścienie jako uchwyty dla drążków do przenoszenia tego stołu. 28 Drążki zaś zrobisz z drzewa akacjowego, pokryjesz je złotem i na nich będzie się nosić stół. 29 Zrobisz też do niego misy, czary, dzbany i kielichy, służące do składania płynnych ofiar. Zrobisz je z czystego złota. 30 Na tym stole będziesz zawsze składał przede Mną chleby pokładne.
Świecznik
31 Z czystego złota wykujesz też świecznik wraz z podstawą i trzonem, kielichami, pąkami i kwiatami, które będą stanowiły z nim całość. 32 Z jego boków będzie wychodziło sześć ramion: trzy ramiona świecznika z jednego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego boku: 33 na jednym ramieniu z pąkiem i kwiatem będą się znajdować trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowca i na drugim ramieniu z pąkiem i kwiatem będą się znajdować trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowca. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. 34 A na świeczniku będą się znajdować cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowca z pąkami i kwiatami. 35 Jeden pąk będzie pod dwoma ramionami, drugi pąk pod dwoma ramionami i trzeci pąk pod dwoma ramionami – pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. 36 Ich pąki i ramiona będą wychodziły z niego. Całość zaś ma być wykuta z jednej bryły czystego złota. 37 Zrobisz też do niego siedem lamp i ustawisz je tak, aby oświetlały przeciwległą stronę. 38 Szczypce i popielnice na węgiel będą z czystego złota. 39 Zrobisz go i wszystkie przybory do niego z talentu czystego złota. 40 Uważaj, abyś zrobił to według wzoru, który pokazano ci na górze.