Przymierze Boga z Izraelitami
1 A do Mojżesza powiedział: Wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela i z daleka oddacie pokłon. 2 Tylko Mojżesz niech się zbliży do Pana, a oni niech się nie zbliżają ani lud niech nie wstępuje za nim. 3 Mojżesz przyszedł więc i przekazał ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. A lud odpowiedział jednogłośnie: Wypełnimy wszystko, co powiedział Pan. 4 Mojżesz więc spisał wszystkie słowa Pana. A gdy wstał wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście steli dla dwunastu plemion Izraela. 5 Potem posłał młodych Izraelitów, aby złożyli Panu ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe z cielców. 6 Następnie wziął połowę krwi i wlał do czary, a drugą połową pokropił ołtarz. 7 Wziął też Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi. A oni odpowiedzieli: Spełnimy wszystko, co powiedział Pan, i będziemy posłuszni. 8 Potem Mojżesz pokropił lud krwią i oznajmił: To jest krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów.
9 Później Mojżesz, Aaron, Nadab i Abihu, i siedemdziesięciu ze starszyzny Izraela wstąpili 10 i zobaczyli Boga Izraela. Pod Jego nogami znajdował się jakby przedmiot z płyt szafirowych tak jasnych jak niebo. 11 Ale nie podniósł ręki na wybranych Izraela, mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili.
PRZEPISY KULTOWE
Ponowne wezwanie Mojżesza na górę
12 Pan powiedział Mojżeszowi: Wejdź do Mnie na górę i zostań tam, a dam ci kamienne tablice, Prawo i przykazanie, które napisałem, żeby ich pouczyć. 13 Mojżesz i Jozue, jego sługa, wstali więc, a Mojżesz wstąpił na górę Bożą. 14 Powiedział zaś do starszych: Czekajcie tu, aż do was wrócimy. Aaron i Chur zostaną z wami. Jeśli więc ktoś będzie miał jakąś sprawę, niech zwróci się do nich. 15 Mojżesz wstąpił na górę, którą zakrył obłok. 16 Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez sześć dni. W siódmym dniu zawołał On do Mojżesza ze środka obłoku. 17 Chwała Pana jawiła się Izraelitom jako pochłaniający ogień na szczycie góry. 18 Mojżesz zaś wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. Przebywał tam czterdzieści dni i czterdzieści nocy.